จำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข เริ่ม 13 มิ.ย. 2565

ทั่วไป

1,026 VIEWS

กระทรวงการคลังเตรียมจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงิน 55,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เริ่ม 13 มิถุนายน 2565

30 พฤษภาคม 2565 – กระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงิน 55,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดยจำหน่ายให้กับประชาชนผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เริ่มวันที่ 13 มิถุนายน 2565 และจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

แบ่งจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ผ่านแอป เป๋าตัง และธนาคารตัวแทนจำหน่าย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขเป็นดังนี้

1. รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชน มี 2 รุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท – 10 ล้านบาท
 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13–30 มิถุนายน 2565

รุ่นอายุ 10 ปี

 • อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 • ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท – 10 ล้านบาท
 • จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13–30 มิถุนายน 2565

2. รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท จำหน่าย ให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารกสิกรไทย และ
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์

โดยวันจำหน่าย วงเงิน และรุ่นอายุเป็นดังนี้

ช่วงที่ 1 (15-19 มิถุนายน 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท

เปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจำหน่าย 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี 

 1. รุ่นอายุ 5 ปี
  1. อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.90% ต่อปี
  2. จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  3. ซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 – 10 ล้านบาท
  4. ผู้สนใจสามารถซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง
 2. รุ่นอายุ 10 ปี
  1. อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.60% ต่อปี
  2. จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
  3. ซื้อได้ตั้งแต่ 1,000 – 10 ล้านบาท
  4. ผู้สนใจสามารถซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ช่วงที่ 2 (20-30 มิถุนายน 2565)

 • จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินการซื้อ
 • จำหน่ายให้ประชาชนในวงเงินคงเหลือจากช่วงที่ 1 ด้วยรุ่นอายุและเงื่อนไขเดียวกัน และจำหน่ายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.30% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

โดยในรอบการจำหน่ายนี้ ได้เพิ่มนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อด้วย โดยจะพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อจากข้อบังคับนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมที่ดินหรือสำนักงานเขต และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตร ออมเพิ่มสุข

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง และกระทรวงการคลังสามารถปรับเพิ่ม/ลดวงเงินทั้ง 2 รุ่นที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ตามความเหมาะสม ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)