ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565 (รายงานสด)

ทั่วไป

76,744 VIEWS

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565 (อัปเดตล่าสุด) สรุปผลการนับคะแนนจากการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 หลังปิดหีบเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ)

🔴 LIVE วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เมื่อ 0.10 น.

อันดับที่ 1

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ได้คะแนนเสียง 1,386,215 คะแนน

อันดับที่ 2

สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อันดับที่ 3

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

อันดับที่ 4

สกลธี ภัททิยกุล

ได้คะแนนเสียง 254,647 คะแนน

ได้คะแนนเสียง 253,851 คะแนน

ได้คะแนนเสียง 230,455 คะแนน

หมายเหตุ: ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กรุณารอยืนยันความถูกต้องกับ กกต. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร สังกัดพรรค คะแนน
1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 253,851
2 พล.ท.ญ.ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ผู้สมัครอิสระ 19,684
3 นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ 230,455
4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,647
5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ 20,672
6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระ 213,315
7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ 78,457
8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ 1,386,215
9 นางสาววัชรี วรรณศรี ผู้สมัครอิสระ 8,225
10 นายศุภชัย ตันติคมน์ ผู้สมัครอิสระ 2,169
11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 73,193
12 นายประยูร ครองยศ พรรคไทยศรีวิไลย์ 2,197
13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ผู้สมัครอิสระ 858
14 นายธเนตร วงษา ผู้สมัครอิสระ 1,81
15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที ผู้สมัครอิสระ 571
16 น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ ผู้สมัครอิสระ 2,108
17 นายอุเทน ชาติภิญโญ ผู้สมัครอิสระ 751
18 น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ ผู้สมัครอิสระ 898
19 นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครอิสระ 634
20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ผู้สมัครอิสระ 551
21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ผู้สมัครอิสระ 336
22 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 1,124
23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ผู้สมัครอิสระ 425
24 นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ 3,232
25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ ผู้สมัครอิสระ 456
26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ 359
27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ ผู้สมัครอิสระ 398
28 นายสราวุธ เบญจกุล ผู้สมัครอิสระ -ตัดสิทธิ์-
29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย 490
30 นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน 421
31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ 810

หมายเหตุ: ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กรุณารอยืนยันความถูกต้องกับ กกต. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ผลการเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทั้ง 50 เขต

 • พรรคเพื่อไทย ได้ 19 ที่นั่ง
 • พรรคก้าวไกล ได้ 14 ที่นั่ง
 • พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 9 ที่นั่ง
 • พรรคไทยสร้างไทย ได้ 2 ที่นั่ง
 • กลุ่มรักษ์กรุงเทพ ได้ 2 ที่นั่ง
 • พรรคพลังประชารัฐ ได้ 2 ที่นั่ง
 • อิสระ ได้ 2 ที่นั่ง

เขตคลองเตย

ผู้สมัครเขตคลองเตย 10 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีรพล คาทองสุข – พรรคเพื่อไทย
 2. นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 3. นางสาวธามน จารุฉันท์ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ
 6. นายปานชัย แก้วอัมพรดี – พรรคประชาธิปัตย์
 7. ว่าที่ร้อยตรี ไซราม ประกายกิจ – พรรคก้าวไกล

เขตคลองสาน

ผู้สมัครเขตคลองสาน 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายอาชวิน สีตบุตร – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายธวัช ศรีวัฒนะ
 4. นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ – พรรคเพื่อไทย 
 5. นางสาวสายรุ้ง ปิ่นโมรา – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายทรงวุฒิ จันทร์อานวยโชค – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวภัทรพร ชุติชวาลนันท์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตคลองสามวา

ผู้สมัครเขตคลองสามวา 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ – พรรคเพื่อไทย
 2. นายนที เข็มศรีสุวรรณ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายวิรัช อินช่วย – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายมนูญ อินช่วย – พรรคกล้า
 6. นายขุนธรรม เดือดขุนทด
 7. นางปิยะนุช จงบรรเจิด – พรรคไทยสร้างไทย

เขตคันนายาว

ผู้สมัครเขตคันนายาว 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ – พรรคก้าวไกล
 2. นายสว่าง แก้วมณี
 3. นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเซาะ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ – พรรคเพื่อไทย
 6. นายสุนันท์ มีนมณี – พรรคประชาธิปัตย์

เขตจตุจักร

ผู้สมัครเขตจตุจักร 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายลพชัย ธาราทิศ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายประยูร สงแก้ว – พรรคกล้า
 4. นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย – พรรคก้าวไกล
 5. นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายวิศาล กองเงิน – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายสรคม วัฒนกรพงษ์

เขตจอมทอง

ผู้สมัครเขตจอมทอง 9 หมายเลข ดังนี้

 1. ร้อยตำรวจเอก จักรกฤช ปิ่นกร
 2. นายศิริชัย เกียรติศิริลักษณ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายวีระชัย เตชะโสภณมณี – พรรคภูมิใจไทย
 4. นายธัญธร ธนินวัฒนาธร – พรรคก้าวไกล
 5. นายมินทร์ ลักษิตานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม
 7. นายอรรคภัสร์ สุขศรีวงศ์
 8. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร – พรรคเพื่อไทย
 9. นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ – พรรคไทยสร้างไทย

เขตดอนเมือง

ผู้สมัครเขตดอนเมือง 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาววีรยา กลั่นปัญญา – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นางกนกนุช กลิ่นสังข์ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายพนา วุฒิเดช – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายไกรศักดิ์ เสาเวียง – พรรคก้าวไกล
 6. นายอดิเรก สังข์นุช
 7. นางสาวฤดีมาส เที่ยงทัศน์ – พรรคประชากรไทย

เขตดินแดง

ผู้สมัครเขตดินแดง 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวปัณณ์ธนัญญ์ ธรรมสุขวรกุล – พรรคไทยสร้างไทย
 2. นายประเสริฐ ชัยจงเจริญสุข
 3. นางสาวดุษณี เทียรเดช – พรรคเพื่อไทย
 4. นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายกัณตภณ ดวงอัมพร – พรรคก้าวไกล
 6. นางอนงค์ เพชรทัต – พรรคพลังประชารัฐ

เขตดุสิต

ผู้สมัครเขตดุสิต 10 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล – พรรคก้าวไกล
 3. นายวินัย โภคทรัพย์
 4. นายศรราม ภูมิไชย
 5. นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นางผ่องศรี เฉลียวค้า
 7. นายอัครพล สยามธรรมะรังษี
 8. นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย – พรรคเพื่อไทย
 9. นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ – พรรคประชาธิปัตย์
 10. นายอดิเทพ จาวลาห์ – พรรคประชากรไทย

เขตตลิ่งชัน

ผู้สมัครเขตตลิ่งชัน 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นางลักขณา ภักดีนฤนาถ – พรรคก้าวไกล
 2. นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายชัชชนะ เอมปราณีต
 5. นางสาวฉัฐภรณ์ ปานทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายเอนก ตุ้มน้อย – พรรคเพื่อไทย

เขตทวีวัฒนา

ผู้สมัครเขตทวีวัฒนา 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายยงวุฒิ ทองอยู่
 2. นายประเวช แสวงสุข – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม – พรรคก้าวไกล
 4. นางพรพิมล สูญญาจารย์ – พรรคเพื่อไทย
 5. นางอนุตรา ยุวสถาพร – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ – พรรคกล้า
 7. นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม – พรรคพลังประชารัฐ

เขตทุ่งครุ

ผู้สมัครเขตทุ่งครุ 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายสุรชัย บินซาเลห์
 3. นายฉัตรพล ขวัญบัว – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ – พรรคก้าวไกล
 5. นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
 6. นายชยิน พึ่งสาย – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายพิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา
 8. นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ – พรรคเพื่อไทย
 9. นางสาวนดา แวยูโซ๊ะ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตธนบุรี

ผู้สมัครเขตธนบุรี 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล – พรรคเพื่อไทย
 2. นางสาวสุภัสสรา ธงไชย
 3. นายธนกร ธรรมวรัญจน์
 4. นายพีรพัทธ์ ศรีสิงห์ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายวิชัย หุตังคบดี – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช
 7. นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง – พรรคก้าวไกล
 8. นายวีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี – พรรคภูมิใจไทย
 9. นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ – พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางกอกน้อย

ผู้สมัครเขตบางกอกน้อย 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายทันธรรม วงษ์ชื่น – พรรคก้าวไกล
 2. นายวีรยุทธ ว่องศิริพร – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายผาด นิสัยชล – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายนภาพล จีระกุล – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร
 6. นายชัชนภ นักสอน – พรรคเพื่อไทย
 7. นายสุริยะ เรืองพุ่ม – พรรคเสรีรวมไทย

เขตบางกอกใหญ่

ผู้สมัครเขตบางกอกใหญ่ 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ – พรรคก้าวไกล
 2. นายรัชพล ธรรมาคม – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายวิรัช คงคาเขตร – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นางสาวอรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา – พรรคกล้า
 6. นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ – พรรคเพื่อไทย
 7. พันตารวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์

เขตบางกะปิ

ผู้สมัครเขตบางกะปิ 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด – พรรคก้าวไกล
 2. นายอัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายประเสริฐ ทองนุ่น – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ – พรรคเพื่อไทย
 5. นางสาวกระถินนฤมล มิ่งขวัญ
 6. นางนฤมล รัตนาภิบาล – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นางสาวจิณต์ธนภัค ฐิติพันธนานาถ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตบางขุนเทียน

ผู้สมัครเขตบางขุนเทียน 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายวิเชียร กันทาทรัพย์ – พรรคก้าวไกล
 2. นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายณัฐพงศ์ ลีลาสถาพรกูร
 4. นายสารัช ม่วงศิริ – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ – พรรคเพื่อไทย
 6. นายแสงชัย จันทร์ทอง
 7. นายนพดล โค้วบุญญะราศรี – พรรคพลังประชารัฐ

เขตบางเขน

ผู้สมัครเขตบางเขน 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์ – พรรคก้าวไกล
 2. นางสาวน้ำฝน ไพรทอง  – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก – พรรคเพื่อไทย
 4. นายวิกรม ธรรมวัฒนะ – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายสมปอง บุญเจือ
 6. นางสาวสุชาดา เวสารัชตระกูล – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายชัยฤทธิ์ กองก่า
 8. นายนริสสร แสงแก้ว
 9. นายชัยยะ ศรีภา – พรรคประชากรไทย

เขตบางคอแหลม

ผู้สมัครเขตบางคอแหลม 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายกนกศักดิ์ ดวงพัตรา – พรรคกล้า
 2. นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวริสา แซ่ฮึง
 4. พันดำรวจเอก อำนาจ อินทรศวร – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ
 6. นายก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์ – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวสุดคนึง แก้วทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 8. นายปวิน แพทยานนท์ – พรรคเพื่อไทย

เขตบางแค

ผู้สมัครเขตบางแค 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม
 2. นายเอกชัย ผ่องจิตร์ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายเริง ม่วงชุ่ม – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายนิรันด์ พรมจีน – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นางสาวกฤษณี ท้ายวัด – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายอำนาจ ปานเผือก – พรรคก้าวไกล
 7. นายวรุตม์ ธารณา
 8. นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ – พรรคประชากรไทย
 9. นายวิชาญชัย บุญแสง

เขตบางซื่อ

ผู้สมัครเขตบางซื่อ 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายเอกเมธ กมลวรานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นางสาวพรพิมล คงอุดม – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย
 4. นางสาวศิริพร เชี่ยวชาญอักษร – พรรคก้าวไกล
 5. นางสาวธนพร กนกกุล – พรรคเพื่อไทย
 6. นายเรวัตร คงชาติ – พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางนา

ผู้สมัครเขตบางนา 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายปรินต์ ทองปุสสะ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายฉัตรชัย หมอดี – พรรคก้าวไกล
 4. นายวรรณะ เดชรา – พรรคเพื่อไทย
 5. นายดลสุข รุ่งเรือง – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายคารณ บารุงรักษ์
 7. นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตบางบอน

ผู้สมัครเขตบางบอน 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสงกรานต์ พงษ์พันนา
 2. นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ – พรรคก้าวไกล
 3. นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายสมพร คงโครัด – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายเมืองชัย จันทวิมล – พรรคเพื่อไทย
 6. นายสรรพสิฐ รักท้วม – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายมานพ มารุ่งเรือง

เขตบางพลัด

ผู้สมัครเขตบางพลัด 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายศีลธรรม พัชรประกาย – พรรคไทยสร้างไทย
 2. นายพงษ์ศกร ฟุ้งเฟื่อง
 3. นายตั้ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายปลวัชร แสงกิตติกร – พรรคก้าวไกล
 5. นางสาวทิพจุฑา บุนนาค – พรรคเพื่อไทย
 6. นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ – พรรคประชาธิปัตย์

เขตบางรัก

ผู้สมัครเขตบางรัก 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นางสาวณัฐริกา เกื้อเดช – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 3. นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล – พรรคก้าวไกล
 4. นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา
 5. นางนิรมล โตจิรกุล – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายธนากร ลิ้มวาทะรส – พรรคกล้า
 8. นายวิพุธ ศรีวะอุไร – พรรคเพื่อไทย
 9. นางสาวอัญญวีณ์ กาญจนธนาเลิศ

เขตบึงกุ่ม

ผู้สมัครเขตบึงกุ่ม 8 หมายเลข ดังนี้

 • นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ – พรรคก้าวไกล
 • นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร
 • นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย – พรรคเพื่อไทย
 • นายปพนชัย สุวรรณทศ – พรรคประชาธิปัตย์
 • นายรัฐพันธ์ นาคดี
 • นายเกตินิคม กฤษณะเศรณี – พรรคไทยสร้างไทย
 • นายวรธนิต สุวรรณรักษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 • นายอาคร ประมงค์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตปทุมวัน

ผู้สมัครเขตปทุมวัน 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา – พรรคก้าวไกล
 2. นายสมชาย กรสิริพักตร์ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ – พรรคเพื่อไทย
 4. นางสาวเมลิสา มหาพล – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายอภิชาติ ซำศิริพงษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์
 7. นายกอบกฤต สุขสถิตย์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 8. นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล – พรรคประชากรไทย

เขตประเวศ

ผู้สมัครเขตประเวศ 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอรรถเวช กองนักวงษ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นางสาวเย็นฤดี สมาคม
 3. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายทวนชัย นิยมชาติ – พรรคภูมิใจไทย
 5. นายอภิชาติ จรัสโภคา
 6. นางสาวฐาปนีย์ สุขสาราญ – พรรคก้าวไกล
 7. นายอิบรอเฮม หวันแหละ – พรรคไทยสร้างไทย
 8. นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ – พรรคเพื่อไทย

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ผู้สมัครเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายกมล พงศ์ภูมิวานิช – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายพรภวิษย์ ศุภวรางกูร – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายวศิน ศรีสกุลพาณิชย์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายโดมม์ บำรุงศรี
 5. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นางสาววันสว่าง เต็มชำนาญ
 7. นางบุศราวรรณ ปิ่นแก้ว
 8. นายเมธา ขาโสภา – พรรคเพื่อไทย
 9. นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตพญาไท

ผู้สมัครเขตพญาไท 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายเมธวิน อังคทะวานิช – พรรคประชาธิปัตย์
 2. ร้อยตำรวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์
 3. นายนที ศิริธรรมวัฒน์ – พรรคกล้า
 4. นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายมาโนช คลายแก้ว
 6. นายณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 7. นายพีรพล กนกวลัย – พรรคก้าวไกล
 8. นายกวี ณ ลำปาง – พรรคเพื่อไทย
 9. นางสาวริณดา คงตาละนันท์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตพระโขนง

ผู้สมัครเขตพระโขนง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวพิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 2. นางสาวพชญา ปรีฎาพาก
 3. นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายพิชัย สิริรัตนพลกุล – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายฐานวุฒิ ทองคำดี – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายสราวุธ อนันต์ชล – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวพรมาลา แก้วชนะ
 8. นายอานนต์ ชินเวโรจน์ – พรรคเพื่อไทย

เขตพระนคร

ผู้สมัครเขตพระนคร 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีรกร ไหวดี – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นายชัยพรรษ ศิริเบญจวรรณ
 3. นายบดินทร์ วัชโรบล – พรรคเพื่อไทย
 4. นายสรเทพ โรจน์พจนารัช – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายพิชิตชัย แซ่จึง – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม – พรรคก้าวไกล
 7. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ – พรรคกล้า

เขตภาษีเจริญ

ผู้สมัครเขตภาษีเจริญ 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายชิน มะยุโรวาศ – พรรคก้าวไกล
 2. นายกัณณพิชน์ นาราช
 3. นายพีร์ โรจนดารา – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายสุธา นิติภานนท์ – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายชูชาติ ยิ้มงาม – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา – พรรคเพื่อไทย

เขตมีนบุรี

ผู้สมัครเขตมีนบุรี 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี – พรรคภูมิใจไทย
 2. นายสมพร ดาพริก – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายสมเกียรติ ขุนบุญจันทร์
 4. นายสุชาติ เซ็นนิ – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นางสาวดวงพร สุขุมพันธุพงศ์ – พรรคก้าวไกล
 6. นางศรินทิพย์ มีนมณี – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ – พรรคเพื่อไทย

เขตยานนาวา

ผู้สมัครเขตยานนาวา 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา – พรรคเพื่อไทย
 2. นายสมเกียรติ ปัญญะธารา – พรรคกล้า
 3. นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์
 5. นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นายดิเรก ขันทพร – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 8. นายอาทอณ ไล้ง้อ
 9. นายวริศ สอนบุตรนาค – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตราชเทวี

ผู้สมัครเขตราชเทวี 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายเอกกวิน โชคประสพรวย – พรรคก้าวไกล
 2. นายอนุชาญ กวางทอง – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายพาริส เจริญศิลป์ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี – พรรคกล้า
 5. นายทัศนัย จินดาวนิช
 6. นางผุสดี วงศ์กำแหง – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายวัทธิกร หรุ่นศิริ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 8. นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ – พรรคเพื่อไทย

เขตราษฎร์บูรณะ

ผู้สมัครเขตราษฎร์บูรณะ 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสรวิชญ์ ศรีวงศ์เนียม
 2. นายศุภเวศย์ รณะนันทน์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นายไสว โชติกะสุภา – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นายสุนทร ทุ้ยมาก – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน
 6. นายณัฐพล พ่อค้า – พรรคก้าวไกล
 7. นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ – พรรคเพื่อไทย
 8. นางสาวกีรติกร หล่อเลอเลิศ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตลาดกระบัง

ผู้สมัครเขตลาดกระบัง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายวีรวุธ รักเที่ยง – พรรคก้าวไกล
 2. นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา – พรรคเพื่อไทย
 3. นายเอกฤทธิ เจียกขจร – พรรคภูมิใจไทย
 4. นายพีระพงษ์ รัสมี – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นายมนัส บัวทอง – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายรณชัย สังฆมิตกล
 8. นายลูกัสเอราดัส โครนีเวล

เขตลาดพร้าว

ผู้สมัครเขตลาดพร้าว 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวรุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายสมชาติ จงผิตะ
 3. นายสมพร อิทธิภูวกุล – พรรคเพื่อไทย
 4. ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายสัญชัย สวยพรมราช
 6. นายณภัค เพ็งสุข – พรรคก้าวไกล
 7. นางสาวขวัญนภา พลายมนต์ – พรรคไทยสร้างไทย
 8. นายนนท์ปวิธ แก้วงาม- พรรคเสรีรวมไทย
 9. นายกรวิชญ์ พูนผล – พรรคประชากรไทย

เขตวังทองหลาง

ผู้สมัครเขตวังทองหลาง 9 หมายเลข ดังนี้

 1. นายดำรงค์ สาหร่ายวัง – พรรคกล้า
 2. นางสาวปฏิมา ชุติมันต์ – พรรคพลังประชารัฐ
 3. นางสาวบุษยา รัตนะ – พรรคไทยสร้างไทย
 4. นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล – พรรคประชาธิปัตย์
 5. นายนฤธัช สีบุญเรือง – พรรคก้าวไกล
 6. นายพงศ์ธร เพชรชาติ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 7. นางสาวซาม่าฮ์ เอลกอรดี
 8. นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ
 9. นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ – พรรคเพื่อไทย

เขตวัฒนา

ผู้สมัครเขตวัฒนา 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร – พรรคก้าวไกล
 2. นายยุทธพิชัย ชาญเลขา
 3. นางสาววีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 4. นายภูโช ซานไทโว – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายประสิทธิ์ รักสลาม – พรรคประชาธิปัตย์
 6. นายพลศักดิ์ แดงบัว – พรรคพลังประชารัฐ
 7. นายนิกร ซัจเดว – พรรคเพื่อไทย
 8. นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง – พรรคประชากรไทย

เขตสวนหลวง

ผู้สมัครเขตสวนหลวง 10 หมายเลข ดังนี้

 1. นางสาวปิยะวรรณ จระกา – พรรคเพื่อไทย
 2. นางสาวหทัยรัตน์ ธนากิจอำนวย – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 3. นางสาวโสภา อมราศรัยศรี – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายสิทธิ นาคนาวา – พรรคก้าวไกล
 5. พันตำรวจเอก กฤตภาส สัมมาพรต
 6. นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม – พรรคประชาธิปัตย์
 7. ร้อยตำรวจเอก ไพศาล มั่งมี
 8. นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง – พรรคไทยสร้างไทย
 9. นายมาโนช วงศ์เกตุใจ – พรรคเสรีรวมไทย
 10. นางสาวแพรลฎา พจนารถ – พรรคประชากรไทย

เขตสะพานสูง

ผู้สมัครเขตสะพานสูง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอดุลย์ เซะวิเศษ
 2. นายสมเกียรติ ปานดา – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นางสาวมธุรส เบนท์ – พรรคเพื่อไทย
 4. นายสมัย ภูมรินทร – พรรคก้าวไกล
 5. นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายจิตริน จันทร์ดี – พรรคพลังประชารัฐ
 7. นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี
 8. นางสาววินิตา ยุทธา

เขตสัมพันธวงศ์

ผู้สมัครเขตสัมพันธวงศ์ 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ – พรรคประชาธิปัตย์
 3. นายจักรกฤช ธนดิตถ์ – พรรคก้าวไกล
 4. นายณพลเดช มณีลังกา – พรรคเพื่อไทย
 5. นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์

เขตสาทร

ผู้สมัครเขตสาทร 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายอานุภาพ ธารทอง – พรรคก้าวไกล
 2. นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นายอภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 4. นางชัญญา บุญเกิด – พรรคเพื่อไทย
 5. นายมนตรี เปรมบุญ – พรรคพลังประชารัฐ
 6. นางสุดา สุวิชาโสภณ – พรรคประชาธิปัตย์
 7. นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด

เขตสายไหม

ผู้สมัครเขตสายไหม 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายนิกม์ แสงศิรินาวิน
 2. นายจักรรัตน์ กนะกาศัย – พรรคเพื่อไทย
 3. นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นางสาวลมุลจิต วิเชียรศรี
 6. นายณัฐกานต์ ศิริ – พรรคก้าวไกล
 7. นายยิ่งศักดิ์ เลาหะตานนท์ – พรรคพลังประชารัฐ
 8. นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี – พรรคประชากรไทย

เขตหนองแขม

ผู้สมัครเขตหนองแขม 6 หมายเลข ดังนี้

 1. นายประสิทธิ์ ห่อทอง
 2. นายตฤณ มาลัยทอง – พรรคก้าวไกล
 3. นางสาวนัจภัค กรเกษม – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายนวรัตน์ อยู่บำรุง – พรรคเพื่อไทย
 5. นายทรงชล สุดประเสริฐ – พรรคไทยสร้างไทย
 6. นายฮารูน มูหมัดอาลี – พรรคประชาธิปัตย์

เขตหนองจอก

ผู้สมัครเขตหนองจอก 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ – พรรคเพื่อไทย
 2. นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ – พรรคไทยสร้างไทย
 3. นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายณรงค์ รัสมี – พรรคพลังประชารัฐ
 5. นางสาวไปรยา หลำลาย
 6. นายไชโย จันทร์ทำมา
 7. นายปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา – พรรคก้าวไกล

เขตหลักสี่

ผู้สมัครเขตหลักสี่ 7 หมายเลข ดังนี้

 1. นายรังสรรค์ กียปัจจ์ – พรรคพลังประชารัฐ
 2. นายตกานต์ สุนนทวุฒิ – พรรคเพื่อไทย
 3. นายธราธพ ชาตรี – พรรคประชาธิปัตย์
 4. นายสิระ ขาวนุ่น
 5. นางสาวลลิศา ไตรรัตนจรัสพร – พรรคก้าวไกล
 6. นายวิรัชย์ชล วริทธิ์ภานิช – พรรคไทยสร้างไทย
 7. นายมโนกร โรจนสุวรรณ – พรรคประชากรไทย

เขตห้วยขวาง

ผู้สมัครเขตห้วยขวาง 8 หมายเลข ดังนี้

 1. นายปวิช พรหมทอง – พรรคประชาธิปัตย์
 2. นางสาวเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ – พรรคก้าวไกล
 3. นายถวิล รัตตะมณี – พรรคพลังประชารัฐ
 4. นายอิทธิพล เลาหสุวัฒนกุล – พรรคไทยสร้างไทย
 5. นายวริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์
 6. นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล – พรรคเพื่อไทย
 7. นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ – พรรครวมไทยยูไนเต็ด
 8. นางสาวภรภัทร อุบลวรรณี

หมายเหตุ: ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กรุณารอยืนยันความถูกต้องกับ กกต. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)