บริจาคโรงพยาบาล ต้านโควิด 19 (COVID-19) ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษี

155,842 VIEWS

แนวโน้มการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการระบาดอย่างหนักส่งผลให้โรงพยาบาลหลายๆ แห่งเริ่มขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย, น้ำยาตรวจหาเชื้อ COVID-19, และชุด PPE เป็นต้น ส่งผลให้โรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาต้องเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม จะมีโรงพยาบาลไหนที่เปิดรับบริจาคบ้าง iTAX รวมมาให้แล้ว

บริจาคแก่โรงพยาบาล ลดหย่อนภาษีได้

ผู้เสียภาษีที่ทำการบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิหรือโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขว่า

 • กรณีบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐโดยตรง จะสามารถนำเงินบริจาคมา หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาคจริง 
 • กรณีบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิหรือโครงการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งแยก หรือ เพื่อการระดมทุน จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามยอดที่บริจาคจริง ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้
 • บริจาคให้แก่โรงพยาบาลเอกชน ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

เพิ่มเติมที่ : เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ

ซึ่งสามารถจัดกลุ่มโรงพยาบาลที่รับบริจาค ตามสิทธิลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้

1. บริจาคลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ผู้เสียภาษีบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ประกอบไปด้วย

1.1 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริจาคโควิด 19 ลดหย่อนภาษี

สามารถบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ที่

 • บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์รังสิต ชื่อบัญชี รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) เลขที่บัญชี 050-2-00002-9 
 • บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – รังสิต เลขที่บัญชี 091-0-20188-8
 • บริจาคผ่านระบบ E-donation : SCAN QR Code ในรูปเพื่อบริจาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยรับบริจาค

 • 02-926-9432
 • 065-054-2565
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ – ที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จไปยัง

1.2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาค โควิด 19 - รพ จุฬา

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุน โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด 19 และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมสมทบทุนบริจาคได้ที่ 
 • บัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ) หมายเลขบัญชี 059-1-93894-0 
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านไลน์ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ที่ LINE ID : kcmh-charity 
 • E-mail : [email protected] หรือ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-256-4402, 065-826-0296

1.3 โรงพยาบาลนครพิงค์

บริจาค COVID ลดหย่อนภาษี

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

 • บริจาคด้วยตัวเอง : สำนักงานผู้อำนวยการชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โทร 053-999-200 ต่อ 9201, 9204 , คุณอิสรีย์ นุติประพันธ์ โทร 089-999-2065
 • บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 515-0-48652-3
 • บริจาคผ่านระบบ e-Donation : สามารถ Scan QR Code ในรูปได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 • เบอร์ 053-999-200 ต่อ 1169, 9235

1.4 โรงพยาบาลอุทัยธานี

บริจาคโควิด 19 โรงพยาบาลอุทัยธานี

ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุทัยธานี ผ่านโครงการ ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ได้ที่

 • บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เงินบริจาคของโรงพยาบาลอุทัยธานี เลขบัญชี : 619-0-54034-1 หรือ
 • บริจาคด้วยตนเองได้ที่ : โรงพยาบาลอุทัยธานี ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โทร. 062-310-2466
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

สามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ที่

1.5 สำนักงานบริจาค ช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก” คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

บริจาคโควิด19 โรงพยาบาลวชิร

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • บริจาคด้วยตนเอง : สำนักงานรับบริจาค “ช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ด้านข้างอาคารเพชรรัตน์ วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.00 – 16.00 น.
 • บริจาคผ่านบัญชีธนาคารธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน : บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : เงินบริจาคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หมายเลขบัญชี : 012-0-31980-2
 • บริจาคผ่านระบบ e-donation : สแกน QR code ในรูปเพื่อบริจาค
 • บริจาคผ่านเช็ค : เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “เงินบริจาคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน และที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จ ได้ที่

หมายเหตุ : สำหรับผู้บริจาคผ่านช่องทาง e-donation สามารถลดหย่อนภาษีในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสร็จเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี

1.6 โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือ

ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 กับหน่วยแพทย์กองทัพเรือ

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
  • ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 040-1-07583-3 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โครงการปันบุญ
  • ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ที่ [email protected]; โทร 02-476-2576, 063-442-2614
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
  • ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 632-2-00003-2 ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • ส่งหลักฐานการโอนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ที่ [email protected]; โทร 038-933905, 096-841-3644
 • โรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรต์วงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 302-7-50311-3 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรต์วงศ์เพื่อฝากเงินบำรุง
  • ส่งหลักฐานการโอนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ที่ [email protected]; โทร 02-466-1180 ต่อ 73050
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ
  • ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 030-2-435670-2 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
  • ส่งหลักฐานการโอนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ที่ [email protected]; โทร 02-475-2413

2. บริจาคลดหย่อนภาษีได้ตามยอดบริจาคจริง

โครงการของมูลนิธิที่ผู้เสียภาษีบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามยอดที่จ่ายจริง ประกอบไปด้วย

2.1 มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับบริจาคร่วมสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย 

โดยสามารถบริจาคได้ที่

โอนเงินเข้าบัญชี : มูลนิธิรามาธิบดี

ธนาคาร หมายเลขบัญชี
ธ.กรุงเทพ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย 879-2-00448-3
ธ.ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3
 • www.ramafoundation.or.th
 • LINE @RamaFoundation
 • สามารถแสกน QR Code ในรูปได้เลย
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

ผู้บริจาคสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ที่ LINE @RamaFoundation ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ : 02-201-1111

2.2 ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ศิริราชกู้ภัยโควิด

สามารถบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุน “ศิริราชกู้ภัยโควิด” โดยมีช่องทางการบริจาคดังนี้

 • บริจาคด้วยตัวเอง : ประชาชนที่สนใจบริจาคสามารถเดินทางไปบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุน “ศิริราชกู้ภัยโควิด” ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 
 • บริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ : ชื่อบัญชี ศิริราชกู้ภัยโควิด ประเภทกระแสรายวัน หมายเลขบัญชี 016-3-00049-4
 • บริจาคผ่านเช็ค : เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

ผู้บริจาคต้องส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชื่อกองทุน “ศิริราชกู้ภัยโควิด” ไปที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 • เบอร์ : 02-414-1414, 02-419-7658–60 ต่อ 101-104, 120
 • โทรสาร : 02-419-7568 กด 9 , 02-419-7687
 • E-mail: [email protected]

2.3 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

รพ ราชวิถี สู้ CoVID-19

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้ที่

 • บัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 051-2-16322-1
 • พร้อมเพย์ (PromptPay) : 0994000051484 (ระบุว่า สู้ CoVID-19)
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี Fax : 02-354-7996

2.4 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์กับโครงการ เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ได้ที่

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-404844-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 053-938400

ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคจะต้องส่ง สำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

 • โทรสาร : 053-934813
 • E-mail : [email protected]
 • LINE ID : 0956797775 (สามารถ Scan QR Code ที่รูปได้เลย)

เมื่อทางมูลนิธิได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

2.5 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์

สามารถบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็น หน้ากาก N95, กระบังป้องกันใบหน้า, ชุดกาวน์คลุมศีรษะ ได้ที่ สำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนน ราชวิถี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในเวลาที่กำหนด

 • จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 19.00 น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 16.00 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 – 16.00 น.

หรือร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์” ผ่านธนาคารต่อไปนี้

ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย 172-0-01412-4
ธนาคารกสิกรไทย 799-2-17970-4
ธนาคารทหารไทย 038-2-35331-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ 051-2-51131-9
ธนาคารกรุงเทพ 043-8-01342-7
ธนาคารธนชาต 034-2-01230-7
ธนาคารยูโอบี 736-116-726-4
ธนาคารออมสิน 0-544-0059-8311
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 146-1-21895-0

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ : 02-354-3699, 02-354-7600 ต่อ 93678 หรือ E-mail: [email protected]

2.6 บริจาคผ่าน taejai.com

เทใจ.com

เทใจ.com (taejai.com) เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางช่วยให้องค์กรการกุศล ธุรกิจเพื่อสังคม และกลุ่มพลเมืองที่ต้องการระดมทุนเพื่อทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาสังคมได้มีโอกาสรับการสนับสนุนโครงการจากผู้บริจาค และหากคุณต้องการบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ที่ต้องใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็สามารถทำได้ผ่าน 2 โครงการ คือ

 • Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ 

โครงการผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/thammask

 • กองทุนเทใจให้โควิด 19 

กองทุนเพื่อการระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัย, หน้ากาก N95, ชุด Personal Protective Equipment (ชุด PPE) และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่สำคัญและจำเป็น บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/no_covid

 • Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยแพทย์พยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

โครงการระดมทุนเพื่อส่งอาหารให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับประทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพในทุกๆ วัน และยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ร้านอาหารรายย่อยอื่นๆ ในประเทศอีกด้วย โดยจะสั่งอาหารจาก แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ Event Banana Catering เริ่มนำร่อง 7 โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/foodforheroes

 • กองทุนวิจัยสู้โควิด 19

กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19 หรือ โครงการพัฒนาชุดตรวจ “COVID-19 SCAN” สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ จุดดูแลผู้ป่วยทั่วไป มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่จะช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส และเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใช้เพื่อรักษาคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะ บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/innovationfund_covid19

 • ตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 เพื่อพี่หมอภาคอีสาน

ผลิตตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 ติดล้อต้นแบบ ที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19 บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/booth4safedoctor

 • เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน

โครงการเพื่อช่วยครอบครัวผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ตกงานและขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถรักษาระยะห่างป้องกันโรคระบาด (social distancing) ด้วยอาหาร ยาและหน้ากากผ้าที่จำเป็น บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/wecareelderly

 • หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

ทำหน้ากากผ้าจำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 และป้องกันฝุ่นให้กับเด็กๆ ใน 73 ศูนย์การเรียนฯ ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/th/d/maskforkids

 • คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

บริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ให้กับคนในชุมชนคลองเตยที่กำลังเดือดร้อน ไม่มีเงิน และตกงาน ได้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 และยังช่วยให้ร้านค้าในชุมชนสามารถขายของได้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมชน บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/th/d/punkan_im

 • “ ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก” ตัดวงจรโควิด ลดภาระหมอ ลดความเสี่ยงชุมชน
โครงการเพื่อสร้างป้อมปราการในการตัดวงจรโรคระบาด และสร้างทางเลือกให้กับประชาชนที่มีข้อจำกัดในการกักแยกตัวเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถกักแยกตัวได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน  บริจาคได้ที่ : https://taejai.com/th/d/isolation_facility/
 • โปรเจค ‘เป็ดไทยสู้ภัย’ 
ระดมทุนเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 ไม่ต้องกลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่ โดยจะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้รอฟังผลหลังจากตรวจหาเชื้อโควิด ได้อยู่ใน ‘ห้องพักรักษาดูตัวและอาการ’ ที่จัดให้ถูกต้องตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคกระจายต่อไป
โครงการเป็ดไทยสู้ภัย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอีกหลากหลายโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยในส่วนที่ภาครัฐยังเข้าไม่ถึง เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ บริจาคได้ที่ :  https://taejai.com/th/d/pedthaisupai/
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

ผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในขั้นตอนบริจาค

2.7 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

บริจาค ลดหย่อนภาษี

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ได้ที่

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 • 02-534-7236 , 02-534-7242
 • Facebook : มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ได้ที่

2.8 มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

บริจาค COVID - ลดหย่อนภาษี

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ด้วยการ โอนเงินเข้าบัญชี

 • มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย : เลขที่บัญชี 049-2-92670-4 หรือ
 • Scan QR Code ที่รูปได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

2.9 บริจาคผ่านแพลตฟอร์ม Socialgiver

Socialgiver แพลตฟอร์มเพื่อสังคม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคผ่านระบบออนไลน์ โดยเงินทุกบาทของคุณ จะถูกส่งมอบไปยังโครงการเพื่อสังคม 100% โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมหรือคิดค่าบริการ

ขณะนี้ท่านสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผ่าน 2 โครงการ ดังนี้

 • โครงการ ‘Protect our doctors from COVID-19’ ร่วมกันบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อชุดป้องกันเชื้อ และเครื่องมือแพทย์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดกว่า 40 แห่งทั่วไทย บริจาคได้ที่ : www.socialgiver.com/covid19-fund-in-thailand
 • โครงการ ‘Covid Relief Bangkok’ ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อเยียวยากลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีรายได้ต่ำที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้ที่ : www.socialgiver.com/covid-relief-bangkok

ช่องทางการรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

ด้วยความร่วมมือระหว่าง Socialgiver และ มูลนิธิยุวพัฒน์ (องค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง) ทำให้การบริจาคเงิน 100% ผ่านระบบ Socialgiver สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ในรูปแบบ e-Donation 

โดยผู้บริจาคจะต้องกรอกข้อมูล คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในขั้นตอนการบริจาคผ่านระบบ Socialgiver 

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การออกใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับยอดบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

และผู้บริจาคสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Socialgiver ได้อีกด้วย

3. ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

เงินบริจาคให้โครงการเหล่านี้ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เนื่องจากไม่ได้เป็นการบริจาคให้โรงพยาบาลหรือองค์กรการกุศลสาธารณะที่ลดหย่อนภาษีได้โดยตรง แต่โครงการเหล่านี้ก็สามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เช่นกัน

3.1 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพทยสภา 

บริจาค โควิด 19

สามารถบริจาคได้ผ่านหมายเลขอัตโนมัติได้ โดยหากต้องการ

 • บริจาคเงิน 100 บาท ให้กด *948*1919*100# แล้วโทรออก 
 • บริจาคเงิน 10 บาท ให้กด *948*1919*10# แล้วโทรออก

หมายเหตุ : สามารถบริจาคได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

3.2 สู้โควิด เพื่อชาวยะลา

บริจาค โควิด19

สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 กับโครงการ สู้โควิด เพื่อชาวยะลา ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • ชื่อบัญชี อุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด เพื่อชาวยะลา : เลขที่บัญชี 932-3-32123-0 หรือ
 • บริจาคสิ่งของโดยตรงด้วยตนเอง : ติดต่อ คุณเรณู โทร 081-541-0617
 • บริจาคสิ่งของทางไปรษณีย์ : ส่งถึง นพ. ศิริอนันต์ ประสิทธิ์ (สู้โควิด เพื่อชาวยะลา) 152 ถนน สิโรรส ตำบล สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000 โทร 089-737-6109

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 • คุณอัจฉรา โรจน์ชาญชัยกุล โทร. 095-416-6828 หรือ
 • LINE ID : covidyalahos หรือ (Scan QR Code)

**ข้อมูลในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ รายละเอียดการรับบริจาคและสิทธิลดหย่อนภาษีข้างต้น เป็นข้อมูลภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ทีมงาน iTAX จะรีบอัปเดตให้ผู้เสียภาษีทราบทันที หรือหากมีหน่วยงานอื่นที่ประกาศขอรับบริจาคก็สามารถติดต่อ iTAX ได้ที่ [email protected] เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับบริจาคต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)