บริจาคช่วยเหลือยูเครน ลดหย่อนภาษีได้

ทั่วไป

บริจาคช่วยเหลือยูเครน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครน ซึ่งทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยองค์กรการกุศลสาธารณะในประเทศไทยจึงได้จัดโครงการระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศยูเครนแล้ว และเงินบริจาคดังกล่าวสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามที่บริจาคจริงได้

1. บริจาคช่วยเหลือยูเครน ผ่าน สภากาชาดไทย

บริจาค ยูเครน สภากาชาดไทย

ช่องทางรับบริจาค

 • ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 001-1-34567-0
 • กรณีการโอนเงิน – หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “เพื่อสนับสนุนสภากาชาดยูเครน” พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : [email protected] หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440
 • สแกน QR Code E-donation ตามรูปด้านบนโดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ http://edonation.rd.go.th/donate
 • บริจาคออนไลน์ www.donationhub.or.th

สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการกาชาดระหว่างประเทศ (RCRC Movement) มีบทบาทด้านมนุษยธรรมช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเคราะห์กรรมเมื่อเกิดภัยสงครามและภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักการกาชาดสากล

2. บริจาคช่วยเหลือยูเครน ผ่าน unicef

ช่องทางรับบริจาค

บริจาค ยูเครน unicef

ยูนิเซฟเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 315 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ภารกิจหลักของยูนิเซฟในครั้งนี้คือส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนไปยังประเทศยูเครน โดยเฉพาะในประเด็นแม่และเด็ก ซึ่งขณะนี้ เด็กกว่า 7.5 ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศยูเครน ความรุนแรงจากการใช้อาวุธต่างๆ ทำให้ระบบน้ำ โรงเรียน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

บริจาคเงินผ่านระบบ e-Donation คืออะไร?

ระบบบริจาคเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation คือระบบที่กรมสรรพากรใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรการกุศลอื่นๆ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคมากขึ้น

เพราะผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้แม้จะไม่มีหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร นอกจากนี้ การบริจาคผ่านระบบ e-Donation ยังมีส่วนช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษีเร็วมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งการบริจาคผ่าน e-Donation สามารถรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง คือ

 • บริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะบันทึกข้อมูลการรับบริจาคลงระบบ
 • บริจาคผ่านบริการของธนาคาร (QR Code) หากคุณทำรายการบริจาคผ่านระบบของธนาคาร ธนาคารจะทำการส่งข้อมูลบริจาคให้แก่สรรพากรโดยตรง แต่มีข้อแม้ว่า คุณจะต้องทำการแจ้งความประสงค์และยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลส่วนนี้ให้สรรพากรด้วย

ประโยชน์ของการบริจาคผ่านระบบ e-Donation

1. สำหรับผู้บริจาค

2. สำหรับหน่วยรับบริจาค

 • ลดค่าใช้จ่ายและความวุ่นวายในการจัดทำหลักฐานการรับบริจาคแบบกระดาษ
 • ลดปัญหาการจัดเก็บสำเนาเอกสารการรับบริจาค
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาค เนื่องจากสามารถเข้าดูข้อมูลการบริจาคได้ที่ website https://epit.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชม. ผู้บริจาคจึงสามารถมั่นใจได้มากขึ้นว่า เงินที่บริจาคไปสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้แน่นอน

ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ด้วยการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ต้องทำยังไง?

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง

 • บริจาคเป็นเงินสดที่หน่วยรับบริจาค : ผู้บริจาคสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริจาค ให้ทำการบันทึกข้อมูลการบริจาคลงระบบ e-Donation ได้ทันที
 • บริจาคผ่านระบบของธนาคาร (QR Code) : ผู้บริจาคสามารถทำรายการพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ผ่านระบบของธนาคารที่เป็นตัวกลางในการรับบริจาค ว่าอนุญาตให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้สรรพากร

และหากคุณดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ข้อมูลการบริจาคของคุณจะอยู่ในระบบของสรรพากรอัตโนมัติ และคุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทันทีที่ทำการยื่นภาษี

หมายเหตุ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการรับบริจาคของตัวเองก็สามารถทำได้ที่ https://epit.rd.go.th โดยสามารถใช้หมายเลขผู้ใช้งาน (login) และรหัสผ่าน (password) เดียวกันกับที่ใช้ตอนยื่นภาษีประจำปีออนไลน์ได้เลย

รู้ได้อย่างไรว่า บริจาคผ่าน QR Code โครงการไหนลดหย่อนภาษีได้?

สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation สามารถบริจาคให้แก่หน่วยงานต่อไปนี้

 • มหาวิทยาลัย, โรงเรียน หรือ สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน (ใช้สิทธิหักลดหย่อน 2 เท่าได้ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น)
 • ศาสนสถานทุกศาสนา อาทิ โบสถ์ วัด มัสยิด เป็นต้น
 • โรงพยาบาล และสถานพยาบาลของรัฐ
 • องค์สาธารณะอื่นๆ

นอกจากหน่วยรับบริจาคข้างต้นแล้ว ผู้บริจาคสามารถเช็กรายชื่อหน่วยรับบริจาคได้ด้วยตัวเองที่ http://edonation.rd.go.th

ข้อสังเกตเพิ่มเติม : การบริจาคผ่าน QR Code ที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้จะต้องมี

 • จะต้องมีข้อความ e-donation และ บัญชีรับบริจาค จะต้องระบุชื่อหน่วยรับบริจาคอย่างชัดเจน
 • เมื่อทำการแสกน QR Code แล้ว จะต้องเป็นการโอนเงินไปยัง บัญชีของหน่วยรับบริจาค เท่านั้น
 • Application ของธนาคารจะต้องมีข้อความ “แจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี” และผู้บริจาคจะต้องอนุญาตให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรด้วย

หมายเหตุ

ในกรณีที่ทำการบริจาคเงินให้กับหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบ e-donation คุณยังสามารถใช้ใบอนุโมทนาบัตรเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)