นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ภาษีธุรกิจ

3,939 VIEWS

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลารอรับเช็คจากกรมสรรพากรเพื่อนำไปขึ้นเงินอีก ซึ่งกรมสรรพากรเชื่อว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลได้

เงื่อนไขการรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ของนิติบุคคล

นิติบุคคลที่มีสิทธิรับเงินคืนภาษีผ่าน PromptPay จะต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อต่อไปนี้

1. นิติบุคคลต้องลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารกับ PromptPay แล้ว

2. เงินคืนภาษี จำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท (99,999,999.99 บาท ยังมีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์อยู่)

3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล เช่น โอนกิจการ ควบรวมกิจการ

สำหรับวิธีการผูกบัญชีธนาคารกับ PromptPay สามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการต่อได้ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ของนิติบุคคล

หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค. 20) จะส่งให้เมื่อได้รับอนุมัติเงินคืนภาษี

ทั้งนี้ นิติบุคคลจะได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอากร (ค. 20) เมื่อได้รับอนุมัติเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ และหากได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอก็จะปรากฏรายละเอียดในหนังสือ ค. 20 ด้วย

อย่างไรก็ดี หากนิติบุคคลได้รับเงินคืนภาษีตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป กรมสรรพากรจะใช้วิธีคืนเงินภาษีเป็นเช็คเงินคืนภาษีตามเดิม ส่วนบริษัทที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ (LTO) ก็ยังคงใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารตามเดิม

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)