นายกฯลั่น! ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เอาไปใช้แก้โควิดแทน

ทั่วไป

9 กรกฎาคม 2564 – มีรายงานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)(ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีช่วงหนึ่ง นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่าตนประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน และให้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์สำหรับแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

ในการประชุม ศบค. วันนี้มีวาระพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลา 14 วัน และตั้งเป้าหมายต้องลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้ภายใน 2-4 สัปดาห์ รวมทั้งต้องสกัดกั้นการเดินทางตั้งแต่พรุ่งนี้ (10 กรกฎาคม 2564) เป็นต้นไป และขอให้กลับไปทบทวนแผนทั้งหมดว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ทันสถานการณ์

นายกฯไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เป็นเงินกี่บาท?

เว็บไซต์รัฐสภา ได้ระบุอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน
(บาท/เดือน)

อัตราเงินประจำตำแหน่ง
(บาท/เดือน)
รวม
(บาท/เดือน)
นายกรัฐมนตรี 75,590 50,000 125,590
รองนายกรัฐมนตรี 74,420 45,500 119,920
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, รัฐมนตรีประจำสำนักนายก 73,240 42,500 115,740
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 72,060 41,500 113,560

สรุป เงินเดือนนายกรัฐมนตรี 3 เดือน เป็นเงินอย่างน้อย 376,770 บาท (125,590 บาท x 3 เดือน)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ได้เงินเดือนเท่าไหร่?

นอกจาก เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วนั้น นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองในตำแหน่งต่างๆ ยังสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประชุม ได้อีกด้วย (เพิ่มเติมได้ที่ เงินเดือน ส.ส.)

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)