ครม. เห็นชอบ ตรึงค่าไฟ 6 เดือน หั่นภาษี ลดค่าไฟฟ้า 1-1.50 บาท

ทั่วไป

ครม.เห็นชอบ ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเหลือ 0 ช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชน 6 เดือน ลดค่าไฟฟ้า 1-1.50 บาทต่อหน่วย

8 มีนาคม 2565 – ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินและไม่เกิน 0.005% โดยน้ำหนัก หรือน้ำมันดีเซล บี 0 และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรา 0% มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะเป็นการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันกว่า 60% ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (NG) แต่ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซล (บี 0) และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติ

ตรึงต้นทุนผลิตไฟฟ้า ลดค่าไฟฟ้า 6 เดือน ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 1-1.50 บาทต่อหน่วย

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปรับลดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีภาระค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 1-1.50 บาทต่อหน่วย อีกทั้งการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคอุตสาหกรรมจะมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงด้วย เนื่องจากภาระค่าไฟฟ้าที่ลดลง

อนุมัติ กฟผ. กู้เพิ่ม 25,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินในปี 2565-2567ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท ด้วยวิธีการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบ Term Loan อายุไม่เกิน 3 ปี โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา กฟผ. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ด้วยภาระค่าเอฟที (Ft) ที่รัฐบาลสั่งตรึงค่าไฟฟ้า จนมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นราคาก๊าซ และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น รัฐบาลได้ใช้งบประมาณในการดูแลเรื่องนี้ไปแล้วพอสมควร ตอนนี้จึงย้ำขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้พลังงานอย่างประหยัดเปิด-ปิดไฟเป็นเวลา รวมถึงการใช้รถยนต์ ไม่ได้ห้ามใช้ แต่ขอให้ใช้เฉพาะจำเป็น รวมทั้งให้ล้างทำความสะอาดแอร์ และปรับรูปแบบการทำงานที่บ้านบ้าง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)