ตรวจสอบสิทธิ์ ธ.ก.ส. เงินประกันรายได้ข้าว เงินช่วยเหลือชาวนา

ทั่วไป

308,954 VIEWS

ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินประกันรายได้ข้าว ตั้งแต่ 9-13 ธันวาคม และจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1 พันบาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน เริ่ม 13 ธันวาคมนี้

ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1 พันบาท เริ่ม 13 ธ.ค. 2564

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ธนาคารจะเริ่มทยอยโอนจ่ายเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน เป็นเงินกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวถือเป็นเงินช่วยเหลือต้นทุนแก่เกษตรกรในการบริหารจัดการการปลูกข้าว โดยจะให้เพิ่มเติมจากเงินประกันรายได้ ซึ่งจะจ่ายให้ไร่ละ 1,000 บาท โดยกำหนดให้ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (เงินช่วยเหลือสูงสุด 20,000 บาท) โดยฐานรายชื่อผู้ที่ได้เงินช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นฐานเดียวกับฐานการจ่ายเงินประกันรายได้

ธ.ก.ส. เริ่มทยอย ‘เงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว’ งวด 3-7 ตั้งแต่ 9-13 ธ.ค. 2564 ตามมติ ครม.

นอกเหนือจากค่าบริหารจัดการและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ธ.ก.ส. ยังได้เริ่มโอน เงินประกันรายได้ข้าว ปี 2564-65 (เพิ่มเติม) หลังจาก ครม. ได้อนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง

สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวนั้น ทาง ธ.ก.ส. ได้เริ่มจ่ายงวดที่ 3-7 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.นี้ และจะจ่ายไปจนถึงวันที่ 13 ธ.ค.นี้ จำนวนทั้งหมด 3.58 ล้านครัวเรือน เป็นเม็ดเงินกว่า 6.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นกว่า 90% ของเม็ดเงินประกันรายได้ทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือจะทยอยให้หมดภายในสิ้นปีนี้

สำหรับวงเงินที่จะจ่ายสำหรับโครงการประกันรายได้และค่าบริหารจัดการผู้ปลูกข้าวทั้งหมดมีจำนวนรวมกว่า 1.3 แสนล้านบาท

“สำหรับงวดที่ 8 ถึงงวดสุดท้ายนั้น จะเหลือเม็ดเงินที่จะจ่ายสำหรับการประกันรายได้ในจำนวนที่น้อยแล้ว โดยเราจะจ่ายให้หมดภายในปีสิ้นปีนี้” รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวทิ้งท้าย

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

 1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
  • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

แผนการโอน ‘เงินประกันรายได้ข้าว’ ของ ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. มีแผนการดำเนินงานโอนเงินประกันรายได้ข้าว จำนวนรวม 3,583,099 ราย เป็นวงเงินทั้งสิ้น 64,847.86 ล้านบาท โดยมีแผนดำเนินงานดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
  • ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ภาคใต้ ทุกสาขาในสังกัด จำนวน 769,665 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 12,877.23 ล้านบาท
 • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 755,050 ราย จำนวน 13,639.39 ล้านบาท
 • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 679,808 ราย จำนวน 12,718.04 ล้านบาท
 • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 691,641 ราย จำนวน 12,674.58 ล้านบาท
 • วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จำนวน 686,935 ราย จำนวน 12,938.62 ล้านบาท

ช่องทางตรวจสอบผลการโอนเงินช่วยเหลือชาวนา

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)