ชง ‘ช้อปดีมีคืน’ ช้อปลดหย่อนภาษีได้ 30,000 เริ่ม 23 ต.ค. นี้

ข่าวภาษี

9,730 VIEWS

ศบศ. ชงมาตรการช้อปดีมีคืน กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้สิทธิลดหย่อนภาษี 30,000 บาท คาดเริ่ม 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน

“ช้อปดีมีคืน” ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท

สินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ต้องซื้อจากกลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

ดูตัวอย่างรายชื่อสินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้

สินค้าและบริการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์รับสิทธิ์

สิทธิลดหย่อน “ช้อปดีมีคืน” นี้ ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

การรับสิทธิ์

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 โดยคาดว่าต้องใช้หลักฐานเป็นใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ ต้องรอการประกาศเป็นกฎหมายต่อไป

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)