ลงทะเบียน จองซิโนฟาร์ม รอบ 2 เริ่ม 4 ส.ค. 64

ทั่วไป

54,943 VIEWS

UPDATE: เปิดจองซิโนฟาร์ม รอบ 3 แล้ว! เริ่ม 11 สิงหาคม 2564 เวลา 8.18 น.

ลงทะเบียน จองซิโนฟาร์ม (Sinopharm) รอบประชาชนทั่วไป รอบ 2 เริ่ม 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.10 น. เปิดจองชุดที่สองจำนวน 75,000 ราย ราคาโดสละ 777 บาท (รวม 2 โดส 1,554 บาท) โดยเปิดจองวัคซีนผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th หรือจองผ่านแอป CRA SINOP โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android

ช่องทางการลงทะเบียน จองซิโนฟาร์ม ผ่านเว็บไซต์

ช่องทางการโหลดแอป CRA SINOP

 • ผู้ใช้งาน Android โหลดผ่าน Google Play Store >> แอป CRA SINOP สำหรับแอนดรอยด์
 • ผู้ใช้งาน iPhone โหลดผ่าน App Store >> แอป CRA SINOP สำหรับ iOS

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จองซิโนฟาร์ม 4 ส.ค. 2564

2 สิงหาคม 2564 – เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชน รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงชื่อขอจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในวันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 10.10 น. โดยจะเริ่มให้จองเป็นจำนวน 75,000 ราย สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

 • เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 10.10 น.
 • เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ เวลา 14.00 น.  

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

การลงทะเบียนจองสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
 • การลงทะเบียนรับสิทธิ์ผู้ฉีดวัคซีนจะต้องเป็นบุคคลที่ระบุตามเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เท่านั้น
 • สำหรับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องกรอก Laser ID หรือ เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
 • สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิ์ เท่านั้น
 • เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

จองซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยให้ท่านระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้

 • เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
 • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
 • ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
 • กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด

ชำระเงินการจองวัคซีน

 • บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
 • กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ ท่านจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

โดยหลังจากทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับ QR Code ให้ท่านบันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกได้เมื่อไหร่?

 • ประชาชนที่จองสำเร็จจะเริ่มเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564
 • นำ QR Code พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ติดต่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตามวันนัดหมายกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือก และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลโดยตรง
 • โปรดติดตามการประกาศแจ้งรายชื่อโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรุงเทพและปริมณฑล

 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • โรงพยาบาลเอกชัย
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เมด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสงขลา
 • โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

 • โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา
 • โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 • โรงพยาบาลปากช่องนานา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลเมืองเลยราม
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
 • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

หมายเหตุ: ค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท ยังไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง โปรดดู ช่องทางการติดต่อนัดหมายและเวลาให้บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง

เงื่อนไขการจองสิทธิ์ จองซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน

 1. อัตราโดสละ 777 บาท รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง
 2. การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การ จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี
 3. ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีน เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน
 4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รู้จักวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’

วัคซีนโควิด ‘ซิโนฟาร์ม’ (Sinopharm) ผลิตโดย สถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. หรือ BIBP) เป็นวัคซีนโควิดตัวที่ 5 ที่ อย. ได้อนุมัติขึ้นทะเบียนให้ โดยระบุรายละเอียดว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีชื่อว่าทางการค้าว่า “BBIBP-CorV” เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งผลิตโดย สถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิ่ง (BIBP) ที่ได้รับการรับรองขององค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถฉีดให้กับกลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจนถึงผู้สูงอายุได้ โดยไม่จำกัดอายุสูงสุดไว้ ใช้ขนาด 2 โดส ห่างกัน 21-28 วัน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)