จดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชง รับใบจดแจ้ง แบบถูกกฎหมายผ่าน “ปลูกกัญ”

ทั่วไป

4,095 VIEWS

จดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชง รับใบจดแจ้ง ลงทะเบียนปลูกกัญชา กัญชง ถูกกฎหมาย ลงทะเบียนปลูกกัญชาได้เองในครัวเรือน ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”

จดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชงถูกกฎหมาย ผ่านแอป ‘ปลูกกัญ’

ขั้นตอนการลงทะเบียน และ จดแจ้งการปลูกกัญชา กัญชงผ่านเว็บไซต์ อย.

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://plookganjaweb.fda.moph.go.th
 2. ไปที่เมนู “จดแจ้งการปลูก กัญชา กัญชง” แล้วกด “ข้อมูลเพิ่มเติม”
 3. กด “ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน”
 4. ที่หน้า “นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล” เลือกช่อง “ยินยอมข้อมูล” แล้วกด “ตกลง”
 5. ที่หน้าลงทะเบียนกรอกเลขบัตรประชาชน  และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบัน แล้วกด “ตกลง” 
 6. รอรับหมายเลข OTP ทางโทรศัพท์แล้วกรอกในช่องว่าง เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 7. จดแจ้งการปลูกกัญชากัญชง (ลงทะเบียนเพิ่มเติม) ให้กรอก ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด วัตถุประสงค์ที่ปลูก (เช่น ดูแลสุขภาพ) และข้อมูลอื่นๆ แล้วกด “ตกลง” 
 8. รอรับเลขจดแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถปลูกกัญชา กัญชงที่ลงทะเบียนไว้ได้ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการปลูกกัญชา กัญชง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • สอบถามสายด่วน กัญชา กัญชง call center – โทร 1556 กด 3

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้กัญชาและทำผลิตภัณฑ์จากกัญชา

 • การนำกัญชาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต้องขออนุญาตตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ยาน้ำมันกัญชา ยาแผนไทยที่มีใบ ช่อดอก ราก เป็นต้น เป็นส่วนผสมต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • แม้จะกำหนดว่าสารสกัดที่มี THC น้อยกว่า 0.2% จะไม่เป็นยาเสพติด แต่การนำสารสกัด กัญชา กัญชง หรือส่วนต่างๆ ของ กัญชา กัญชง มาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ต้องมีประกาศตามกฎหมายที่กำกับควบคุมผลิตภัณฑ์นั้นๆ กำหนดว่า ค่าความปลอดภัยต้องไม่เกินสัดส่วนเท่าใด เช่น THC และ CBD ต้องน้อยกว่ากี่ % ในผลิตภัณฑ์จึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
 • การนำกัญชาจะมีการประกาศกลิ่นและควัน กัญชากัญชง ให้เป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา 25 (4) ของ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ซึ่งเจ้าพนักงานสามารถไปจัดการได้ ซึ่งอาจจะมีผู้ร้องเข้ามา หรือเจ้าพนักงานเห็นเองว่ามีควันและกลิ่นก็สามารถเข้าไปดำเนินการได้ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท
 • ผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาทั้งการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชา ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 จะไม่เป็นความผิด และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ถ้ามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)