เจ้าของกิจการเฮ! ลดเวลาจดทะเบียนธุรกิจ เหลือ 2.5 วัน ตั้งแต่ 16 ตุลา นี้

SME

ข่าวดีเพื่อผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ เพราะตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การจดทะเบียนธุรกิจจะใช้เวลาเพียง 2.5 วันเท่านั้น งานนี้ทำได้จริงแน่ เพราะ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการเองเลย

ที่มาของการ ลดระยะเวลาจดทะเบียนธุรกิจ

หากคุณคิดว่า มาตรการลดระยะเวลาการจดทะเบียนธุรกิจให้เหลือ 2.5 วัน เป็นมาตรการที่มาจากหน่วยงานเดียว และไม่สามารถทำได้จริง เราอยากให้คุณลองเปิดใจสักครั้ง เพราะมาตรการนี้ไม่เพียงแต่ถูกสั่งการจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น แต่ยังได้รับการตอบรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

โดยในเบื้องต้นจะเป็นเพียงการรวมขั้นตอนของ การจดทะเบียนธุรกิจ และ การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ไว้ในขั้นตอนเดียวกันก่อน เพราะสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และเราอาจจะได้เห็นการรวมขั้นตอน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้ในปลายปีนี้

ซึ่งจุดประสงค์ในการลดขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจให้เหลือ 3 ขั้นตอน และลดระยะเวลาที่ใช้จดทะเบียนธุรกิจให้เหลือเพียง 2.5 วัน ก็เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการลงทุน และส่งผลต่อการจัดอันดับใน Doing Business ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ในปี 2020 ดีขึ้นอีกด้วย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า

จากการที่ตนได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และตัดสิ่งที่จะกลายภาระให้กับภาคธุรกิจออกไป ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างได้ ณ จุดเดียว

จากเดิมมีขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา 4.5 วัน ได้แก่

  1. การจองชื่อบริษัท 0.5 วัน
  2. การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร 1 วัน
  3. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 1 วัน
  4. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 วัน และ
  5. การขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง 1 วัน

โดยบริการนี้พร้อมที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับการรวมบริการในครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างมากแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพราะเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัทจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็จะถือว่านิติบุคคลดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างโดยอัตโนมัติ และหากในเวลาต่อมาบริษัทมีการจ้างงานก็จะสามารถใช้เลขนิติบุคคล 13 หลัก ดำเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างงานกับสำนักงานประกันสังคมต่อไปได้เลย

ดังนั้น การรวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคม (ขั้นตอนที่ 3 และ 5) ให้เป็นขั้นตอนเดียวจะช่วยลดระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ดีขึ้น”

ตั้งเป้ารวมขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปลายปีนี้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินงานที่พร้อมจะให้บริการภายในปลายปีนี้คือ การรวมขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของกรมสรรพากรไว้กับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งหากเปิดให้บริการแล้วจะทำให้ จากนี้ไปภาพรวมของการจัดตั้งธุรกิจลดขั้นตอนลงเหลือ 3 ขั้นตอนเท่านั้น และใช้ระยะเวลาเพียง 2.5 วัน

สำหรับการพัฒนาบริการในครั้งนี้เป็นการยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดีอำนวยความสะดวกทั้งผู้ประกอบธุรกิจไทยและ ก่อให้เกิดแรงจูงใจและดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย

ส่งผลดียิ่งขึ้นต่อการจัดอันดับ Ease of Doing Business ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ในปี 2020 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา ซึ่งต้องขอบคุณไปถึงเจ้าภาพร่วมทั้งสำนักงานประกันสังคมและกรมสรรพากรด้วย โดยปี 2019 ไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 39 จาก 190 ประเทศ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนชาวต่างชาติ และการค้าการลงทุน นำไปสู่ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่มีก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป”

ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการอย่างมาก แต่หากผู้ประกอบการท่านใดที่รู้สึกว่า แม้จะลดระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทลง แต่ไม่รู้ว่า กิจการของเราถึงเวลาต้องจดทะเบียนธุรกิจหรือยัง หรือ ไม่มีเวลาในการจดทะเบียนธุรกิจ คุณสามารถเลือกใช้บริการ iTAX sme ได้ เรากล้ารับรองว่า คุณจะได้รับบริการจากมืออาชีพ และสามารถใช้เวลาไปกับการทำธุรกิจได้ 100% อย่างแน่นอน ติดต่อสอบถามค่าบริการ โทร. 062-486-9787

ที่มา : 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 8 / 15 ตุลาคม 2562

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)