คำนวณ ภาษี ‘เงินเดือน’ ตามฐานเงินเดือน 2566

ทั่วไป

234,383 VIEWS

วิเคราะห์ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2562

เรามาวิเคราะห์กันว่า เงินเดือน ต้องเสีย ‘ภาษี’ เท่าไหร่กันบ้างตามฐานเงินเดือนของแต่ละคน การวิเคราะห์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ผู้เสียภาษีมีแค่ ค่าลดหย่อนส่วนตัว ฿60,000 และ เงินประกันสังคม ฿9,000 เท่านั้น มาดูกันว่า ‘ภาษี’ ของ ‘เงินเดือน’ แต่ละอัตราเป็นอย่างไรกันบ้าง

เงินเดือน ฿20,000

คนที่มีเงินเดือน ฿20,000 หรือต่ำกว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี เนื่องจากเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เงินเดือน ฿30,000

คนที่มีเงินเดือน ฿30,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 5% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿2,050 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 0.57% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามีค่าลดหย่อนคู่สมรส หรือมีค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือบุตรซัก 2 คน ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย

เงินเดือน ฿40,000

คนที่มีเงินเดือน ฿40,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿8,600 โดยคิดเป็นสัดส่วน 1.79% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีเริ่มสูงกว่า 1% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามีทั้งค่าลดหย่อนคู่สมรสและค่าลดหย่อนบิดามารดาหรือบุตรด้วยอีกซัก 2 คน ก็จะไม่ต้องเสียภาษีเลย

เงินเดือน ฿50,000

คนที่มีเงินเดือน ฿50,000 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% และเสียภาษีไม่เกิน ฿20,600 โดยคิดเป็นสัดส่วน 3.43% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีก็ขยับขึ้นมาถึงหลักหมื่นเพราะเริ่มมีรายได้ตลอดทั้งปีเกินครึ่งล้าน (รายได้ ฿600,000 ต่อปี)

เงินเดือน ฿60,000

คนที่มีเงินเดือน ฿60,000 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 10% และเสียภาษีไม่เกิน ฿35,150 โดยคิดเป็นสัดส่วน 4.88% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีขยับขึ้นมาเกินครึ่งของเงินเดือน

เงินเดือน ฿70,000

คนที่มีเงินเดือน ฿70,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 15% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿53,150 โดยคิดเป็นสัดส่วน 6.33% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีขยับขึ้นมาเกินครึ่งแสน และเริ่มสูงกว่า 5% ของรายได้ตลอดทั้งปีแล้ว

เงินเดือน ฿80,000

คนที่มีเงินเดือน ฿80,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 20% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿73,200 โดยคิดเป็นสัดส่วน 7.63% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีใกล้จะเท่าเงินเดือนทั้งเดือนแล้วและรายได้ตลอดทั้งปีก็ใกล้จะทะลุล้านเต็มทีด้วยเช่นกัน (รายได้ ฿960,000 ต่อปี)

เงินเดือน ฿90,000

คนที่มีเงินเดือน ฿90,000 จะยังอยู่ที่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 20% และเสียภาษีไม่เกิน ฿97,200 โดยคิดเป็นสัดส่วน 9% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนไปแล้วและรายได้ตลอดทั้งปีก็ทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน (รายได้ ฿1,080,000 ต่อปี)

เงินเดือน ฿100,000

คนที่มีเงินเดือน ฿100,000 จะเข้าสู่ขั้นบันไดภาษีก้าวหน้าในอัตรา 25% ซึ่งจะเสียภาษีไม่เกิน ฿122,750 โดยคิดเป็นสัดส่วน 10.24% ของรายได้ตลอดทั้งปี จัดเป็นช่วงเงินเดือนที่ค่าภาษีทะลุ 10% ของรายได้ตลอดทั้งปี

แอป iTAX คำนวณภาษีสำหรับพนักงานประจำ

ตัวช่วยคำนวณภาษีเพื่อเงินคืนภาษีสูงสุด โหลดฟรี!

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)