คะแนนเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั่วไป

คะแนนเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด LIVE เช็คผลการเลือกตั้ง 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566

คะแนนเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

🔴 LIVE วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2566

อ้างอิงตาม ผลการเลือกตั้งปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

  • ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.20% (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 39,284,752 คน/ ทั้งหมด 52,238,594 คน)
  • จำนวนหน่วยเลือกตั้งที่นับเสร็จแล้ว 99.44% (นับแล้ว 94,608 หน่วย / ทั้งหมด 95,137 หน่วย)

อันดับที่ 1

ก้าวไกล – 152

ได้จำนวน ส.ส. เขต 113 | บัญชีรายชื่อ 38

อันดับที่ 2

เพื่อไทย – 141

อันดับที่ 3

ภูมิใจไทย – 70

อันดับที่ 4

พลังประชารัฐ – 40

เขต 112 | บัญชีรายชื่อ 29

เขต 67 | บัญชีรายชื่อ 3

เขต 39 | บัญชีรายชื่อ 1

อันดับที่ 5

รวมไทยสร้างชาติ – 36

อันดับที่ 6

ประชาธิปัตย์ – 25

อันดับที่ 7

ชาติไทยพัฒนา – 10

เขต 23 | บัญชีรายชื่อ 13

เขต 22 | บัญชีรายชื่อ 3

เขต 9 | บัญชีรายชื่อ 1

อันดับที่ 8

ประชาชาติ – 9

อันดับที่ 9

ไทยสร้างไทย – 6

อันดับที่ 10

เพื่อไทรวมพลัง – 2

เขต 7 | บัญชีรายชื่อ 2

เขต 5 | บัญชีรายชื่อ 1

เขต 2 | บัญชีรายชื่อ 0

พรรคอื่นๆ (อันดับ 11 ลงไป)

  • ชาติพัฒนากล้า – 2 (เขต 1 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • เสรีรวมไทย – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • ประชาธิปไตยใหม่ – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • ใหม่ – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • ท้องที่ไทย – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • เป็นธรรม – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • พลังสังคมใหม่ – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)
  • ครูไทยเพื่อประชาชน – 1 (เขต 0 | บัญชีรายชื่อ 1)

หมายเหตุ: ผลการเลือกตั้ง 2566 กรุณารอยืนยันความถูกต้องกับ กกต. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

หมายเลขและรายชื่อพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

เบอร์เลือกตั้ง พรรค
เบอร์ 1

  พรรคใหม่

เบอร์ 2

  พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 3

  พรรคเป็นธรรม

เบอร์ 4

  พรรคท้องที่ไทย

เบอร์ 5

  พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 6

  พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์ 7

  พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 8

  พรรคแรงงานสร้างชาติ

เบอร์ 9

  พรรคพลัง

เบอร์ 10

  พรรคอนาคตไทย

เบอร์ 11

  พรรคประชาชาติ

เบอร์ 12

  พรรคไทยรวมไทย

เบอร์ 13

  พรรคไทยชนะ

เบอร์ 14

พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 15

  พรรคกรีน

เบอร์ 16

  พรรคพลังสยาม

เบอร์ 17

  พรรคเสมอภาค

เบอร์ 18

  พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 19

  พรรคภาคีเครือข่ายไทย

เบอร์ 20

  พรรคเปลี่ยน

เบอร์ 21

  พรรคไทยภักดี

เบอร์ 22

  พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 23

  พรรครวมใจไทย

เบอร์ 24

  พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 25

  พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 26

  พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 27

  พรรคพลังธรรมใหม่

เบอร์ 28

  พรรคไทยพร้อม

เบอร์ 29

  พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 30

  พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 31

  พรรคก้าวไกล

เบอร์ 32

  พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 33

  พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์ 34

  พรรคแผ่นดินธรรม

เบอร์ 35

  พรรครวมพลัง

เบอร์ 36

  พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 37

  พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 38

  พรรคเพื่อไทรวมพลัง

เบอร์ 39

  พรรคมิติใหม่

เบอร์ 40

  พรรคประชาภิวัฒน์

เบอร์ 41

  พรรคไทยธรรม

เบอร์ 42

  พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 43

  พรรคพลังสหกรณ์

เบอร์ 44

  พรรคราษฎร์วิถี

เบอร์ 45

  พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 46

  พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล

เบอร์ 47

  พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 48

  พรรคเพื่ออนาคตไทย

เบอร์ 49

  พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

เบอร์ 50

พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 51

พรรคสามัญชน

เบอร์ 52

พรรคชาติรุ่งเรือง

เบอร์ 53

พรรคพลังสังคม

เบอร์ 54

พรรคภราดรภาพ

เบอร์ 55

พรรคไทยก้าวหน้า

เบอร์ 56

พรรคประชาไทย

เบอร์ 57

พรรคพลังเพื่อไทย

เบอร์ 58

พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

เบอร์ 59

พรรคช่วยชาติ

เบอร์ 60

พรรคความหวังใหม่

เบอร์ 61

พรรคคลองไทย

เบอร์ 62

พรรคพลังไทยรักชาติ

เบอร์ 63

พรรคประชากรไทย

เบอร์ 64

พรรคเส้นด้าย

เบอร์ 65

พรรคเปลี่ยนอนาคต

เบอร์ 66

พรรคพลังประชาธิปไตย

เบอร์ 67

พรรคไทยสมาร์ท

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)