ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว 2562

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿20,000 สำหรับจังหวัดรอง และอาจลดหย่อนได้สูงสุด ฿15,000 สำหรับจังหวัดหลัก ทั้งนี้เมื่อรวมใช้สิทธิทั้งจังหวัดรองและจังหวัดหลักต้องไม่เกิน ฿20,000 สำหรับค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562*1

แม้จะใช้คำว่า "ค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ" แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

ค่าบริการท่องเที่ยวส่วนนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Edit

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับท่องเที่ยวในไทยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ไปใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000 สำหรับจังหวัดหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน ฿20,000 สำหรับจังหวัดรอง และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ฿20,000*2


Edit

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้*3
 1. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดหลัก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 และ
 2. เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ
ทั้งนี้ คุณยังมีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿20,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้*4
 1. เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัดตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 และ
 2. เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ

"โฮมสเตย์" ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย


Edit

รายชื่อ 55 จังหวัดรองที่ใช้สิทธิ์ได้

Edit

ภาคใต้

1. ชุมพร (มีเที่ยวบิน)
2. ตรัง (มีเที่ยวบิน)
3. นครศรีธรรมราช (มีเที่ยวบิน)
4. นราธิวาส (มีเที่ยวบิน)
5. ปัตตานี
6. พัทลุง
7. ยะลา
8. ระนอง (มีเที่ยวบิน)
9. สตูล

Edit

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. กาฬสินธุ์
11. ชัยภูมิ
12. นครพนม (มีเที่ยวบิน)
13. บึงกาฬ
14. บุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน)
15. มหาสารคาม
16. มุกดาหาร
17. ยโสธร
18. ร้อยเอ็ด (มีเที่ยวบิน)
19. เลย (มีเที่ยวบิน)
20. ศรีสะเกษ
21. สกลนคร (มีเที่ยวบิน)
22. สุรินทร์
23. หนองคาย
24. หนองบัวลำภู
25. อุดรธานี (มีเที่ยวบิน)
26. อุบลราชธานี (มีเที่ยวบิน)
27. อำนาจเจริญ

Edit

ภาคเหนือ

28. กำแพงเพชร
29. เชียงราย (มีเที่ยวบิน)
30. ตาก (มีเที่ยวบิน)
31. นครสวรรค์
32. น่าน (มีเที่ยวบิน)
33. พะเยา
34. พิจิตร
35. พิษณุโลก (มีเที่ยวบิน)
36. เพชรบูรณ์
37. แพร่
38. แม่ฮ่องสอน (มีเที่ยวบิน)
39. ลำปาง (มีเที่ยวบิน)
40. ลำพูน
41. สุโขทัย (มีเที่ยวบิน)
42. อุตรดิตถ์
43. อุทัยธานี

Edit

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

44. จันทบุรี
45. ชัยนาท
46. ตราด (มีเที่ยวบิน)
47. นครนายก
48. ปราจีนบุรี
49. ราชบุรี
50. ลพบุรี
51. สมุทรสงคราม
52 สระแก้ว
53. สิงห์บุรี
54. สุพรรณบุรี
55. อ่างทอง


Edit

จังหวัดหลัก

 • กรุงเทพมหานคร
 • กระบี่
 • กาญจนบุรี
 • ขอนแก่น
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • นครปฐม
 • นครราชสีมา
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • พระนครอยุธยา
 • พังงา
 • เพชรบุรี
 • ภูเก็ต
 • ระยอง
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรปราการ
 • สงขลา
 • สุราษฎร์ธานี
 • สระบุรี

Edit

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบกำกับภาษี ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจังหวัดที่พัก รวมถึงจำนวนเงิน*5

Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

บางคนเข้าใจผิดว่าใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

นอกจากค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว รัฐบาลยังมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้คุณเลือกใช้อีกมากมาย คุณสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามความต้องการของตัวเองที่ iTAX Market


ลดหย่อนท่องเที่ยวจะประหยัดภาษีได้แค่ไหน คำนวณภาษีได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Android

   


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • *1 :

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 • *2 :

  ข้อ 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 • *3 :

  ข้อ 2(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 • *4 :

  ข้อ 2(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 • *5 :

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 349)


Img loading