Contents

iTAX Pro

7,705 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

iTAX Pro (ไอแท็กซ์ โปร) คือแอพคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการวางแผนประหยัดภาษีสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้จำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือได้รับคืนล่วงหน้า โดยยังคงรองรับการเตรียม ภ.ง.ด. 90, 91 และแบบฟอร์มเสริมที่จำเป็นอื่นๆ เช่นเดียวกับบริการเตรียมแบบฟอร์มภาษี iTAX

ผู้ใช้สามารถปรับแผนภาษีอย่างละเอียดด้วยตัวเองโดยไม่ต้องคิดคำนวณเอง หรือจะให้ iTAX ช่วยวางแผนภาษีให้อัตโนมัติใน 3 รูปแบบคือ

  • วางแผนลดภาษีเต็ม Max: ใช้สิทธิค่าลดหย่อนเต็มที่ตามกฎหมายกำหนด หรือจนภาษีที่ต้องจ่ายเหลือ 0
  • วางแผนลดลดภาษีตามความคุ้มค่า: ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนตามคะแนนความคุ้มค่า ซึ่งจะคำนวณสัดส่วนที่เหมาะสมจากฐานรายได้
  • วางแผนลดภาษีตามงบประมาณ: ใช้สิทธิค่าลดหย่อนเต็มที่ตามงบประมาณที่คุณเลือกกำหนดได้เอง

ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Android


ยื่นภาษีผ่าน iTAX Pro

ผู้ใช้งานแอป iTAX Pro ที่มีรายได้จากงานประจำทางเดียว สามารถนำข้อมูลที่กรอกไว้บนแอป iTAX Pro ไปยื่นภาษี ภ.ง.ด. 91 ผ่านแอป RD Smart Tax ของกรมสรรพากรได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลภาษีเดิมซ้ำอีก


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง