Contents

iTAX shop

1,247 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

iTAX shop (ไอแท็กซ์ ช้อป) คือฐานข้อมูลเปรียบเทียบตัวเลือก ลดหย่อนภาษี สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยรวบรวมและคัดเลือกเฉพาะตัวเลือกที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เท่านั้น โดยขณะนี้รองรับการเปรียบเทียบประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และกองทุนรวม SSF/RMF แล้ว


คำถามที่พบบ่อย

1. ผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีที่ iTAX แนะนำมีข้อดีแตกต่างกับการซื้อจากธนาคาร หรือบริษัทประกันอย่างไร

เนื่องจาก iTAX shop นั้นไม่ใช่ตัวแทนประกัน หรือกองทุน ดังนั้น เราจึงไม่เชียร์ประกันเจ้าใดเจ้าหนึ่ง หรือกองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่สิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับคือสิ่งที่ตรงกับความต้องการของแต่ละคนจริงๆ ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล โดย iTAX shop จะคำนวณจากข้อมูลที่คุณกรอกตามจริง ไม่มีการพยายามทำยอดจากสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษ คุณจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าลดหย่อนภาษีที่ iTAX shop จัดอันดับให้คุณนั้นจะตรงกับความต้องการของคุณจริงๆ เหมาะสม และเป็นประโยชน์สำหรับคุณมากที่สุด

2. iTAX shop มีจุดเด่นอะไร ทำไมจึงน่ามาเลือกซื้อที่นี่

ด้วยประสบการณ์จาก iTAX แอปลดหย่อนภาษี เรานำองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น iTAX shop ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องสินค้าลดหย่อนภาษีได้อย่างตรงจุดที่สุด ตรงไปตรงมา และตรงกับความต้องการกับคุณที่สุด ซึ่งรวมทุกหมวดหมู่สินค้าลดหย่อนภาษี คุณจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าลดหย่อนภาษีที่นี่เหมาะสมกับคุณที่สุดจริงๆ

อีกทั้งยังตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเองตามหลักเหตุผล และตัดปัญหาการต้องพบตัวแทนประกัน หรือกองทุน ซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่มีตัวแทนที่จะดูแลคุณ หากแต่เขาจะเข้ามาดูแลเมื่อคุณตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆด้วยตัวคุณเองแล้ว จึงตัดปัญหาเรื่องการถูก ชักจูงให้ซื้อ หรือความลำบากใจในการปฏิเสธไปได้เลย


ค้นหาตัวเลือกประหยัดภาษีที่ดีที่สุดกับ iTAX shop

ไปสำรวจ iTAX shop กันเลย

ค้นหาตัวเลือกลดหย่อนภาษี