Contents

iTAXpedia

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

iTAXpedia (ไอแท็กซ์ พีเดีย)

เป็นบริการความรู้ภาษีที่เปลี่ยนเรื่องภาษีจากที่เคยเหมือนภาษาต่างดาวให้กลายเป็นภาษาง่ายๆ เนื้อหาเข้มข้นเหมือนตำรา อ่านง่ายเหมือนนิทาน ครบเครื่องตั้งแต่กฎหมายภาษี เกร็ดความรู้ จนถึงเคล็ดลับเทคนิคทางภาษี เพื่อให้คุณได้ทำความรู้จักกับภาษีได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยทีมนักวิชาการนำโดย ดร.ยุทธนา