iTAXpedia

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

iTAXpedia (ไอแท็กซ์ พีเดีย) เป็นบริการความรู้ภาษีที่เปลี่ยนเรื่องภาษีจากที่เคยเหมือนภาษาต่างดาวให้กลายเป็นภาษาง่ายๆ เนื้อหาเข้มข้นเหมือนตำรา อ่านง่ายเหมือนนิทาน ครบเครื่องตั้งแต่กฎหมายภาษี เกร็ดความรู้ จนถึงเคล็ดลับเทคนิคทางภาษี เพื่อให้คุณได้ทำความรู้จักกับภาษีได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยทีมนักวิชาการนำโดย ดร.ยุทธนา, TaxBugnoms และ หมอนัท คลินิกกองทุน ที่จะมาสร้างสาระและความบันเทิงให้กับผู้อ่านทุกท่านแบบไม่กั๊ก


Img loading