เบี้ยปรับ

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เบี้ยปรับ เป็นบทลงโทษเกี่ยวกับภาษีอย่างหนึ่งซึ่งจะคำนวณจากค่าภาษีที่จ่ายไม่ครบอีก 1-2 เท่าของค่าภาษี

โดยปกติถ้าถูกลงโทษให้เสียเบี้ยปรับมักจะต้องเสียเงินเพิ่มด้วย และอาจมีโทษทางอาญาด้วย เช่น โทษปรับหรือจำคุก แล้วแต่ความร้ายแรงของเรื่องนั้นๆ

 

Edit

เบี้ยปรับที่ต้องจ่าย

ถ้าไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนด - เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย*1 เช่น ถ้าค้างชำระภาษีอยู่ ฿10,000 คุณจะต้องเสียค่าภาษี ฿10,000 + เบี้ยปรับอีก ฿20,000 พร้อมค่าปรับทางอาญาและเงินเพิ่ม ซึ่งอาจรวมถึงรับโทษจำคุกด้วย

ยื่นแบบทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ - เสียเบี้ยปรับ x1 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย*2 เช่น ถ้าค้างชำระภาษีอยู่ ฿10,000 คุณจะต้องเสียค่าภาษี ฿10,000 + เบี้ยปรับอีก ฿10,000 พร้อมเงินเพิ่มด้วย

ความผิด เบี้ยปรับ
ไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนด 2x
ยื่นแบบทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ 1x

Edit

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

  • หลายคนเข้าใจผิดว่า เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม เป็นคำเดียวกัน แต่ที่จริงแล้วเงินเพิ่มเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับอีกอย่างนึงซึ่งคำนวณตามระยะเวลาที่เสียภาษีล่าช้าคล้ายดอกเบี้ย และมักมาพร้อมกับเบี้ยปรับ จึงถูกเรียกรวบกันบ่อยๆ ว่า เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
  • เบี้ยปรับแตกต่างจากค่าปรับทางอาญาตรงที่เบี้ยปรับจะประเมินจากค่าภาษีที่ค้างชำระ แต่โทษปรับทางอาญาจะประเมินจากการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละส่วนกัน แต่เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับภาษีเป็นความผิดอาญาที่รัฐเป็นผู้เสียหายจึงมีทั้งโทษปรับทางอาญาและเบี้ยปรับเกิดขึ้นได้พร้อมกัน

Edit

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร

  • *2 :

    มาตรา 26 ประมวลรัษฎากร,ข้อ 4 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 81/2542


Img loading