Contents

เงินได้ประเภทที่ 8

349,921 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

เงินได้ประเภทที่ 8 คือ เงินได้พึงประเมินที่ไม่สามารถจัดให้เข้ากลุ่มเงินได้ประเภทที่ 1 – 7 ได้ และ ไม่ได้รับยกเว้นภาษี ด้วย จึงยังทำให้ผู้รับเงินมีหน้าที่ต้องเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อยู่ดี ในวงการภาษีบางครั้งก็เรียกว่า เงินได้ 40(8)1 เช่น ขายของออนไลน์ เปิดร้านอาหาร กำไรจากการขายกองทุน LTF/RMF เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและคณะบุคคล และอื่นๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ถ้าคุณมีคู่สมรสที่จะแยกยื่นภาษีเองอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกให้คู่สมรสนำเงินได้ประเภทนี้ของคุณไปยื่นเป็นรายได้ของเขาแทนก็ได้2

ทำธุรกิจอยู่ จดบริษัทเลยดีมั้ย?

สอบถามค่าบริการ

การหักค่าใช้จ่าย

การหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่ 8 มีทั้งแบบเลือกหักตามจริงได้เพียงวิธีเดียว(ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) และแบบเลือกหักตามจริงหรือหักเหมาตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายอนุญาตให้รายได้ชนิดนั้นหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ด้วยไหม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้3

รายได้ ค่าใช้จ่ายที่หักได้
เงินปันผลจากกองทุน REIT และกองทุนรวมตามประกาศคณะปฏิวัติฯ
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มา หักแบบเหมา 50%
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นที่ไม่ได้มุ่งหากำไร หักแบบเหมา 50-92% หรือหักตามจริง
นักแสดงสาธารณะ หักแบบเหมา 40-60% ไม่เกิน ฿600,000 หรือหักตามจริง
การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
เงินได้จากการเก็บค่าต๋งหรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่างๆ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
เงินได้จากการถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
กิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่ มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
ทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้หรือ หนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
กิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่ มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้าหรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
กิจการภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงโรงแรม หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำวรรณกรรม (เขียนเอง พิมพ์เอง ขายเอง) หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชร พลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
กิจการสถานพยาบาลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยมีการจ่ายยาและเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การโม่หรือย่อยหิน หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำบล็อก และตรา การรับพิมพ์ หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำเหมืองแร่ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำเครื่องดื่ม หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำน้ำแข็ง หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำกาว แป้งเปียกหรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องสำอาง หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การซักรีด หรือย้อมสี หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากหรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่น ที่ไม่ใช่ยางสำเร็จรูป หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การฟอกหนัง หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การจับสัตว์น้ำ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
กิจการโรงเลื่อย หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การกลั่นหรือหีบน้ำมัน หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม เงินได้ประเภทที่ 5 หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
กิจการโรงสีข้าว หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การอบหรือบ่มใบยาสูบ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การทำนาเกลือ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การขายเรือกำปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟ เรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
การขายของนอกจากนี้และเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (กิจการซื้อมาขายไป) หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง
นอกเหนือจากรายการนี้ หักตามจริง

อะไรเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ได้บ้าง?

เงินได้ประเภทที่ 8 หมายถึงรายได้อะไรก็ได้ที่ไม่เข้าพวกเงินได้ประเภทที่ 1-7 ซึ่งสรุปไว้แล้วในตารางค่าใช้จ่าย เช่น

 • เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ
 • เงินได้จากการเปิดสถานพยาบาลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยมีการจ่ายยาและเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน
 • เงินได้จากการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงโรงแรม
 • เงินได้อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น เงินได้จากการขายของออนไลน์

นอกจากนี้ยังรวมถึงรายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าพวกเงินได้ประเภทที่ 1 – 7 และไม่ปรากฎในตารางค่าใช้จ่ายข้างบนด้วย เช่น

 • เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยคนชรา)
 • เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและคณะบุคคล
 • รางวัลจากการจับสลากชิงรางวัล
 • งานจ้างทำของที่มีค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมาก
 • เปิดสำนักตัวแทนประกันชีวิตมีค่าเช่าสำนักงานและลูกจ้าง
 • และอื่นๆ ที่ไม่เข้าพวก

และหากคุณเป็นหนึ่งคนที่รู้สึกว่า ภาษีเป็นเรื่องยุ่งยาก น่าปวดหัว และกำลังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจัดการภาษีอย่างไรดี เราอยากจะบอกว่า วันนี้คุณสามารถคำนวณภาษี วางแผนภาษี และเตรียมแบบฟอร์มการยื่นภาษีได้ง่ายๆ ด้วยแอปพลิเคชัน iTAX ที่คุณสามารถคำนวณภาษีได้ฟรีในรูปแบบ App ทั้งบนระบบ iOS และ Android


อ้างอิง

 1. ^

  มาตรา 40(8) ประมวลรัษฎากร

 2. ^

  ข้อ 2.2 หน้า 2-3 คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามีและภริยา (ฉบับที่ 2), www.rd.go.th

 3. ^

  มาตรา 46 ประมวลรัษฎากร, มาตรา 8 และ 8 ทวิ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502