เงินบริจาคพรรคการเมือง (รอประกาศวิธีลดหย่อนจากอธิบดีกรมสรรพากร)

เงินบริจาคพรรคการเมือง (รอประกาศวิธีลดหย่อนจากอธิบดีกรมสรรพากร) ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ฿10,000 *1 โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป


Edit

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • *1 :

    มาตรา 70 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560


Img loading