อนุสัญญาภาษีซ้อน

อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงกำหนดความร่วมมือด้านข้อมูลภาษีระหว่างกันด้วย


Edit

ประเทศที่เป็นคู่สัญญากับประเทศไทยแล้ว

 1. กัมพูชา
 2. เกาหลีใต้
 3. แคนนาดา
 4. คูเวต
 5. จีน
 6. ชิลี
 7. เชค
 8. เซเซลส์
 9. ไซปรัส
 10. ญี่ปุ่น
 11. เดนมาร์ก
 12. ไต้หวัน
 13. ตุรกี
 14. ทาจิกิสถาน
 15. นอร์เวย์
 16. นิวซีแลนด์
 17. เนเธอร์แลนด์
 18. เนปาล
 19. บาเรนห์
 20. บังคลาเทศ
 21. บัลแกเรีย
 22. เบลเยี่ยม
 23. เบลารุส
 24. ปากีสถาน
 25. โปแลนด์
 26. ฝรั่งเศส
 27. พม่า
 28. ฟินแลนด์
 29. ฟิลิปปินส์
 30. ฟิลิปปินส์
 31. มอริเซียส
 32. มาเลเซีย
 33. ยูเครน
 34. เยอรมัน
 35. รัสเซีย
 36. โรมาเนีย
 37. ลักเซมเบอร์ก
 38. ลาว
 39. เวียตนาม
 40. ศรีลังกา
 41. สเปน
 42. สวิสเซอร์แลนด์
 43. สวีเดน
 44. สหรัฐอเมริกา
 45. สิงค์โปร์
 46. สโลเวเนีย
 47. ออสเตรเลีย
 48. ออสเตรีย
 49. อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ
 50. อาร์เมเนีย
 51. อิตาลี
 52. อินเดีย
 53. อินโดนีเซีย
 54. อิสราเอล
 55. อุซเบกิสถาน
 56. อามิเรตส์
 57. เอสโตเนีย
 58. แอฟริกาใต้
 59. โอมาน
 60. ไอร์แลนด์
 61. ฮังการี
 62. ฮ่องกง

Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Img loading