ภ.ง.ด. 91

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ภ.ง.ด. 91 เป็นแบบฟอร์มสำหรับแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ซึ่งจะต้องใช้เพื่อ ยื่นภาษีระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. ของทุกปี โดยจะใช้สำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว

ทั้งนี้ กรมสรรพากร จะเป็นผู้ออกแบบ ภ.ง.ด. 91 ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นประจำทุกปี แต่ปกติจะใช้ธีมสีเขียวเป็นสีประจำ ภ.ง.ด. 91

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่กำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษี กองทุนลดหย่อนภาษี คุณสามารถค้นหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับแผนการเงินและความต้องการของคุณ พร้อมรับคำปรึกษาจากตัวแทนมืออาชีพ ได้ที่ iTAX Market

 

เตรียมแบบฟอร์มภาษีกับ iTAX

ให้ iTAX ช่วยคำนวณภาษีพร้อมเช็คเงื่อนไขทั้งหมด!

เริ่มเตรียม ภ.ง.ด. 91


Edit

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Img loading