Contents

ประเภทของภาษี

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

หลายคนอาจจะเคยรู้จักแค่ ภาษีเงินได้ กับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ที่นิยมเรียกว่า VAT) เท่านั้น ที่จริงแล้วประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีอื่นๆ อีกหลายประเภทด้วยแต่อาจไม่ค่อยคุ้นหูพวกเรานัก เช่น

ซึ่งจะเก็บจากฐานภาษีที่แตกต่างกัน รวมถึงวิธีการเสียภาษีและหน่วยงานที่รับผิดชอบก็แตกต่างกันออกไปด้วย