Contents

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยว 2562 (ยกเลิกแล้ว)

11,751 views

โดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชากฎหมายภาษีอากร

ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ฿20,000 สำหรับจังหวัดรอง และ อาจลดหย่อนได้สูงสุด ฿15,000 สำหรับจังหวัดหลัก ทั้งนี้เมื่อรวมใช้สิทธิทั้งจังหวัดรองและจังหวัดหลักต้องไม่เกิน ฿20,000 สำหรับค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 25621

แม้จะใช้คำว่า “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ” แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

ค่าบริการท่องเที่ยวส่วนนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับท่องเที่ยวในไทยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ไปใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000 สำหรับจังหวัดหลัก หรือสูงสุดไม่เกิน ฿20,000 สำหรับจังหวัดรอง และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ฿20,0002

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿15,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้3

 • เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดหลัก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 และ
 • เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ

ทั้งนี้ คุณยังมีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด ฿20,000 ได้ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้4

 • เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัดตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 และ
 • เป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด รวมถึงค่าที่พักในสถานท่ีพักที่ไม่เป็นโรงแรมแต่อธิบดีเห็นชอบ

“โฮมสเตย์” ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย

รายชื่อ 55 จังหวัดรองที่ใช้สิทธิ์ได้

ภาคใต้

 • ชุมพร (มีเที่ยวบิน)
 • ตรัง (มีเที่ยวบิน)
 • นครศรีธรรมราช (มีเที่ยวบิน)
 • นราธิวาส (มีเที่ยวบิน)
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • ยะลา
 • ระนอง (มีเที่ยวบิน)
 • สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กาฬสินธุ์
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม (มีเที่ยวบิน)
 • บึงกาฬ
 • บุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน)
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด (มีเที่ยวบิน)
 • เลย (มีเที่ยวบิน)
 • ศรีสะเกษ
 • สกลนคร (มีเที่ยวบิน)
 • สุรินทร์
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี (มีเที่ยวบิน)
 • อุบลราชธานี (มีเที่ยวบิน)
 • อำนาจเจริญ

ภาคเหนือ

 • กำแพงเพชร
 • เชียงราย (มีเที่ยวบิน)
 • ตาก (มีเที่ยวบิน)
 • นครสวรรค์
 • น่าน (มีเที่ยวบิน)
 • พะเยา
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก (มีเที่ยวบิน)
 • เพชรบูรณ์
 • แพร่
 • แม่ฮ่องสอน (มีเที่ยวบิน)
 • ลำปาง (มีเที่ยวบิน)
 • ลำพูน
 • สุโขทัย (มีเที่ยวบิน)
 • อุตรดิตถ์
 • อุทัยธานี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

 • จันทบุรี
 • ชัยนาท
 • ตราด (มีเที่ยวบิน)
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระแก้ว
 • สิงห์บุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

จังหวัดหลัก

 • กรุงเทพมหานคร
 • กระบี่
 • กาญจนบุรี
 • ขอนแก่น
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • นครปฐม
 • นครราชสีมา
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • พระนครอยุธยา
 • พังงา
 • เพชรบุรี
 • ภูเก็ต
 • ระยอง
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรปราการ
 • สงขลา
 • สุราษฎร์ธานี
 • สระบุรี

หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบกำกับภาษี ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจังหวัดที่พัก รวมถึงจำนวนเงิน5

เรื่องที่มักเข้าใจผิดบ่อย

บางคนเข้าใจผิดว่าใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

นอกจากค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว รัฐบาลยังมีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้คุณเลือกใช้อีกมากมาย คุณสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามความต้องการของตัวเองที่ iTAX shop

เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 1. ^

  ​กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 2. ^

  ข้อ 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 3. ^

  ข้อ 2(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 4. ^

  ข้อ 2(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 344 (พ.ศ. 2562)

 5. ^

  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 349)