Contents

ข้อตกลงการใช้งาน (Terms of Use)

ขอบคุณที่ไว้วางใจ iTAX

iTAX เกิดขึ้นจากงานวิจัยปริญญาเอกด้านกฎหมายภาษี ด้วยความเชื่อว่าผู้เสียภาษีคือฮีโร่ตัวจริงของประเทศ ผู้เสียภาษีทุกคนจึงสมควรได้รับบริการภาษีที่ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด และประหยัดที่สุด เราจึงพัฒนาเทคโนโลยีและบริการต่างๆ เพื่อให้ภาษีและทุกเรื่องของผู้เสียภาษีเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดยบริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด (iTAX Inc.)

iTAX Inc. ไม่มีนโยบายเก็บค่าบริการเมื่อคุณใช้บริการ iTAX หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ iTAX ในฐานะบุคคลทั่วไป เนื่องจากเราได้รับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสถาบันการเงิน และองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อแสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการบนเทคโนโลยีและบริการต่างๆ บน online เมื่อคุณใช้งาน iTAX คุณยอมรับว่าเราสามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือความสนใจของคุณได้ โดยอาศัยข้อมูลที่คุณกรอกไว้บน iTAX ในการคัดเลือกโฆษณาที่จะแสดงให้คุณเห็น

เราขอแสดงจุดยืนต่อต้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกรูปแบบ เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ผู้ลงโฆษณาและจะไม่เผยแพร่ข้อมูลใดที่ระบุตัวตนของคุณได้ (เช่น ชื่อ, อีเมล, หรือข้อมูลติดต่ออื่นใด) ให้ผู้ลงโฆษณา เว้นแต่คุณจะเป็นผู้ให้ความยินยอมกับเรา ผู้ลงโฆษณาสามารถกำหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นโฆษณาบน iTAX ได้ และเราจะแสดงโฆษณาให้ผู้ใช้งานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้น ผู้ลงโฆษณาจะได้รับรายงานผลการโฆษณา เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ผู้พบโฆษณาแสดงต่อโฆษณาชิ้นนั้นๆ

1. แหล่งรายได้ของ iTAX

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ iTAX ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หมายความว่าคุณยินยอมให้เราแสดงโฆษณาที่ธุรกิจและองค์กรจ่ายเงินให้เราแสดงผลบนผลิตภัณฑ์และเครือข่ายของ iTAX แทนการจ่ายค่าบริการเพื่อใช้ iTAX และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เราให้บริการ เราใช้ข้อมูลที่คุณกรอกไว้บนระบบของ iTAX เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้คนเป็นหัวใจหลักในการออกแบบระบบโฆษณาของเรา ซึ่งหมายความว่า เราสามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับคุณได้โดยไม่บอกผู้ลงโฆษณาว่าคุณคือใคร เราไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราให้ผู้ลงโฆษณาบอกเราเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจและประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นโฆษณาของตน (เช่น ผู้ใช้งานอายุระหว่าง 30-35 ปี ที่มีรายได้จากงานประจำอย่างเดียว) จากนั้น เราจึงแสดงโฆษณาของผู้ลงโฆษณาให้ผู้คนที่อาจสนใจ

เรายังมีรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของโฆษณาให้กับผู้ลงโฆษณา เพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าใจได้ว่าผู้คนโต้ตอบกับโฆษณาของตนบนผลิตภัณฑ์และเครือข่ายของ iTAX อย่างไร เช่น เราจะให้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์หรือข้อมูลความสนใจโดยทั่วไปแก่ผู้ลงโฆษณา (เช่น โฆษณาถูกเห็นโดยผู้หญิงอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี ท่ีมีรายได้จากงานประจำอย่างเดียว) เพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนได้ดียิ่งขึ้น เรายืนยันจุดยืนที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณโดยตรง (ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อหรืออีเมลของคุณที่สามารถใช้ติดต่อคุณหรือระบุตัวตนของคุณได้) เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้ความยินยอมกับเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา คุณยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณและเข้าถึงข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ  

คุณเป็นผู้เดียวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสผ่านและเก็บเป็นความลับ คุณต้องไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าถึงหรือใช้รหัสผ่านของคุณ คุณรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการเข้าถึงแบบแสดงรายการเงินได้ของคุณ เราไม่มีช่องทางเข้าถึงรหัสผ่านของคุณและไม่สามารถหามาให้ใหม่ได้ถ้าคุณทำหายหรือลืม ถ้าคุณใส่รหัสผ่าน คุณต้องจำรหัสผ่านของคุณในการโอนข้อมูลเพื่อยื่นแบบเสียภาษีครั้งต่อไป

คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านต่างๆ ของคุณอย่างปลอดภัยสำหรับการใช้บริการและติดต่อเราถ้าคุณรู้ตัวหรือสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต บริการอาจปรับปรุงเครื่องมือการใช้งาน การพัฒนา บริการจากบุคคลที่สาม และการอัพเดตทั่วไปเพื่อพัฒนาบริการเป็นระยะ คุณยอมรับการปรับปรุงเหล่านี้ด้วย

3. ข้อบังคับเพิ่มเติม

3.1 การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงการใช้งาน

เราปรับปรุงบริการและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงอาจต้องปรับปรุงข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อทำให้สอดคล้องกับบริการและหลักปฏิบัติของเรา เราจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เฉพาะเมื่อข้อตกลงการใช้งานนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไปหรือเมื่อข้อกำหนดนั้นไม่สมบูรณ์ และเฉพาะในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนั้นสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณเท่านั้น 

เมื่อข้อตกลงการใช้งานที่ปรับปรุงใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว คุณยินยอมผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านั้นหากคุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป หากคุณไม่ยินยอมตามข้อตกลงการใช้งานฉบับปรับปรุงใหม่และไม่ต้องการใช้งาน iTAX อีกต่อไป คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ

3.2 การระงับหรือการยุติบัญชี

เราต้องการให้ iTAX เป็นบริการของผู้เสียภาษีทุกคน

หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานหรือนโยบายของเราอย่างชัดเจน อย่างร้ายแรง หรืออย่างซ้ำๆ คุณยินยอมให้เราระงับการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยชั่วคราวหรือปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยถาวร นอกจากนี้ เรายังอาจระงับหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณหากคุณละเมิดข้อกฎหมายอื่นใดที่เป็นเหตุให้เราต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.3 ข้อจำกัดด้านการรับผิด

เราตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้ iTAX มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยต้องอาศัยข้อมูลที่คุณกรอกไว้บน iTAX ทั้งหมด

คุณยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่คุณกรอกให้ และเราไม่รับผิดชอบต่อการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนที่คุณไม่มีสิทธิ หรือการใส่ข้อมูลเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรือภาระภาษี, เบี้ยปรับ, เงินเพิ่มที่เกิดขึ้น ความรับผิดทั้งหมดของเราไม่ว่าจะโดยกรณีใดจะไม่เกินค่าบริการที่เราได้รับ (ถ้ามี) 

เราไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนกำไรหรือการลงทุน ภาระภาษีของคุณ การที่คุณไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ได้ ความล่าช้าในการเตรียมแบบแสดงรายการเงินได้ ความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่กรอกให้เรา การเข้าถึงหรือใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต  

เราไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัดหรือความล่าช้าจากการทำตามข้อตกลงนี้หากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย, สงครามหรือการจับตัวประกัน, ข้อพิพาทแรงงาน, จลาจล, การกระทำหรืองดเว้นการกระทำของบุคคลที่สาม, ความบกพร่องด้านการสื่อสารหรือกระแสไฟฟ้า, หรือการกระทำของรัฐ  

คำอธิบายเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนที่เสนอนั้น ไม่ใช่คำแนะนำให้ลงทุนตาม เนื่องจากการจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละรายนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน ความมั่นคงของรายได้แล้วยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดทุน เช่น การคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์  

ผู้จัดทำไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ ทางผู้จัดทำจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น การตัดสินใจในการลงทุนจึงขึ้นกับวิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน-ความเสี่ยงของกองทุน และคู่มือภาษี ก่อนการลงทุน  

4. กฎหมายที่ใช้บังคับ  

กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อตกลงนี้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายขัดกันใดๆ คุณยินยอมให้เขตอำนาจศาลอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น เราไม่รับรองว่าบริการมีความเหมาะสมและสามารถใช้งานได้ในทุกประเทศ คุณใช้บริการด้วยความประสงค์ของคุณเองและคุณรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด  

5. อื่นๆ

  1. ผลิตภัณฑ์บางรายการที่เราให้บริการมีข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติม หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ เหล่านั้น คุณจะได้รับทราบข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะนับเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เราทำกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือทางธุรกิจ เช่น การซื้อโฆษณา การขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดของ iTAX Inc. คุณยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และยอมรับข้อตกลงค่าบริการดังกล่าวซึ่งกำหนดแยกต่างหาก
  2. คุณจะไม่โอนสิทธิ์หรือข้อผูกพันใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเรา
  3. เรายินดีเสมอที่จะรับฟังคำติชมและคำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้คำติชมหรือข้อเสนอแนะนั้นอย่างไม่มีข้อจำกัดหรือข้อผูกมัดในการให้ค่าตอบแทนแก่คุณ และเราไม่มีพันธะในการเก็บคำติชมและข้อเสนอแนะเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
  4. เราขอสงวนสิทธิ์ทุกประการที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณอย่างชัดแจ้ง

วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 สิงหาคม 2563