Zipmex ชี้แจงระงับการถอนเงิน ฝั่ง Bitkub ยันถอนเงินได้

ทั่วไป

Zipmex ชี้แจงระงับการถอนเงิน ฝั่ง Bitkub ยันลูกค้าถอนเงินได้ตามปกติ ด้าน กลต. ส่งหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงสาเหตุโดยเร็ว

Zipmex ประกาศระงับการถอนเงินรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

20 กรกฎาคม 2565 – Zipmex Thailand ประกาศระงับการให้บริการ Trade Wallet โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากความผันผวนของตลาด เหตุการณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นจากคู่ค้าทางธุรกิจหลัก อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทฯ จึงระงับการถอนทุกกรณีชั่วคราวเพื่อรักษาเสถียรภาพของแพลตฟอร์ม ซึ่งต่อมาเมื่อเวลา 20.00 น. Zipmex ได้เปิดแพลตฟอร์มให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ยังระงับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างตัว Z wallet กับ Trade wallet เป็นการชั่วคราวอยู่

ดร.เอกลาภ Zipmex ชี้แจงระงับการถอนเงิน

ดร.เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกมาชี้แจงผ่านแฟนเพจ Akalarp Yimwilai – เอกลาภ ยิ้มวิไล มีใจความว่า

“สืบเนื่องจากประกาศระงับการถอนเงินบาท และสินทรัพย์ดิจิทัล ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้บริษัทฯ กำลังประสบปัญหากับผลิตภัณฑ์ ZipUp+ (ลูกค้าไทยฝากเข้า Zipmex Global) ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการขาดสภาพคล่องของ Partners อันส่งผลกระทบต่อเหรียญ BTC ETH USDT และ USDC

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่กล่าวในข้างต้นนั้นไม่ได้กระทบต่อ ZMT และ Trade Wallet ซึ่งกำลังจะกลับมาเปิดให้บริการฝาก-ถอนเป็นปกติ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฏหมาย และจะทำทุกวิถีทางเพื่อดูแล และนำสินทรัพย์ดิจิทัลของทุกท่านคืนมา ผมขอย้ำอีกครั้งว่าสินทรัพย์ของลูกค้าทุกท่านคือ Priority ของเรา

ผมขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันนี้ โดยหลังจากนี้ เราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นระยะเพื่อความโปร่งใส และความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มีให้กันเสมอมาครับ”

ก.ล.ต.ให้ Zipmex ชี้แจงกรณีระงับการเพิกถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเร็ว

ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงว่าได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นการระงับการถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว พร้อมผลกระทบที่มีต่อลูกค้า โดยต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้นำส่งข้อมูลต่อ ก.ล.ต. โดยเร็วต่อไป

Bitkub ยืนยันลูกค้ายังถอนเงินได้ตามปกติ

Bitkub แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้แถลงว่าลูกค้า Bitkub ยังถอนเงินได้ตามปกติ โดยชี้แจงว่า สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า Bitkub Exchange ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ทางบริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเคร่งครัด และทางบริษัทไม่มีนโยบายนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายนำเงินฝากของลูกค้าไปหาประโยชน์อื่นใดนอกจากการฝากไว้ที่ธนาคารเท่านั้น

โปรดมั่นใจได้ว่าการประกอบกิจการของบริษัทดำเนินไปอย่างปกติ และการฝากถอนสินทรัพย์ทุกประเภทยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้การดูแลตามนโยบายของบริษัท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)