Tag: VAT

ภาษีธุรกิจ

คู่มือ ภาษีขายของออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เสียภาษีอย่างไร?

ภาษีขายของออนไลน์ เป็นเรื่องที่คนขายออนไลน์ควรเข้าใจ ทั้ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภาษีย้อนหลัง อ่านต่อ

English

Tax Digitization in Thailand: The New Change of e-Tax Invoice from ‘Analog’ to ‘Digital’

This Article was an academic research in 2017 by Asst.Prof.Dr. Yutthana Srisavat, Siam University Summary Technologies have dramatically changed the world for many times. Technologies have อ่านต่อ

SME

ข้อดี vs ข้อเสีย ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เสมือนได้รับการันตีว่า ธุรกิจเชื่อถือได้ มีตัวตนจริง เพราะได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรแล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ช้อปที่ไหน ซื้ออะไร ได้เงินคืนภาษี

รัฐบาลออกนโยบาย “Go Cashless Get Cash Back – ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมและมีการจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% ของราคาสินค้าและบริการ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)