Tag: Mobile ID

ทั่วไป

กสทช. จับมือ กรมสรรพากร เล็งใช้ Mobile ID ยื่นภาษีแทนบัตร

กรมสรรพากร จับมือ กสทช เล็งนำระบบ Mobile ID มาใช้ในการยื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาออนไลน์​ (ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน) เพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทะเบียน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)