Tag: Krung Thep Maha Nakhon

ทั่วไป

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเมืองหลวง Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon

ครม. มีมติเห็นชอบ เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของประเทศไทย Bangkok เป็น Krung Thep Maha Nakhon ตามหลักการออกเสียง ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)