Tag: 27 ก.ค. 64 หยุดไหม

ทั่วไป

ยกเลิกวันหยุด 27 ก.ค. 64

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ ยกเลิกวันหยุดพิเศษ วันชดเชยเข้าพรรษา 27 ก.ค. 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศให้เป็นวันหยุดชุดเชยพิเศษ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)