Tag: แพทยสภา

ทั่วไป

แพทยสภา เรียกร้องวัคซีน mRNA ให้หมอ ส่วนปชช.ต้องได้ฟรี ตาม รธน.

แพทยสภา เรียกร้องให้จัดหาวัคซีน mRNA ให้บุคลากรทางการแพทย์ และอ้างถึงสิทธิของประชาชนในการได้รับวัคซีนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)