Tag: เอเปค

ทั่วไป

วันหยุดเอเปค เริ่ม 16-18 พ.ย. 2565 กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

วันหยุดเอเปค เริ่ม 16-18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ทำให้มีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 13 วัน อ่านต่อ

ทั่วไป

เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พฤศจิกายน 3 จว. รับประชุมเอเปค

ครม. เห็นชอบ เพิ่ม วันหยุดราชการ 16-18 พ.ย. 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รองรับช่วงการประชุมเอเปค APEC ครั้งที่ 29 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)