Tag: เลือกตั้ง 66

ทั่วไป

คะแนนเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คะแนนเลือกตั้ง 2566 ล่าสุด LIVE เช็คผลการเลือกตั้ง 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

LIVE เช็คผลการเลือกตั้ง 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

LIVE เช็คผลการเลือกตั้ง 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 อ่านต่อ

ทั่วไป

ผลการเลือกตั้ง 2566 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (รายงานสด)

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 (รายงานสด) ณ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 2566 เริ่มนับคะแนน 17.00 น. อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 อุบลราชธานี ทั้ง 11 เขต (สส. 11 คน)

อุบลราชธานี มีราษฎร 1,860,843 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 2 ของภาคอีสาน โดยมี 11 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 11 คน อ่านต่อ

วิเคราะห์

เขตเลือกตั้งภาคเหนือ 2566 ทั้ง 9 จังหวัด รวม 37 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัด รวมได้ 37 เขตเลือกตั้ง โดยเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภาคเหนือ (10 เขตเลือกตั้ง) อ่านต่อ

วิเคราะห์

เขตเลือกตั้งภาคกลาง 2566 ทั้ง 22 จังหวัด รวม 122 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคกลาง ทั้ง 22 จังหวัด รวมได้ 122 เขตเลือกตั้ง โดยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภาคกลาง (33 เขตเลือกตั้ง) อ่านต่อ

วิเคราะห์

เขตเลือกตั้งภาคอีสาน 2566 ทั้ง 20 จังหวัด รวม 133 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคอีสาน ทั้ง 20 จังหวัด รวมได้ 133 เขตเลือกตั้ง โดยนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภาคอีสาน (16 เขตเลือกตั้ง) อ่านต่อ

วิเคราะห์

เขตเลือกตั้งภาคใต้ 2566 ทั้ง 14 จังหวัด รวม 60 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด นับรวมได้ 60 เขตเลือกตั้ง โดยนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภาคใต้ (10 เขตเลือกตั้ง) อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ขอนแก่น ทั้ง 11 เขต (สส. 11 คน)

ขอนแก่น มีราษฎร 1,780,866 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตเลือกตั้งมากเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน โดยมี เขตเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 11 เขต อ่านต่อ

วิเคราะห์

7 เรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ “เลือกตั้ง 2566”

เลือกตั้ง 2566 กรุงเทพฯ มีราษฎร 5,394,910 คน จึงมีเขตเลือกมากที่สุด คือ 33 เขตเลือกตั้ง ทำให้มี สส. แบบแบ่งเขตได้ถึง 33 คนในจังหวัดเดียว อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)