Tag: เราเที่ยวด้วยกัน

ทั่วไป

วิธีจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 ปี 2566

วิธีจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 จองใช้สิทธิได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

จองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม 2566

จองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

ครม.อนุมัติ ยกเว้นภาษีเงินได้ คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน 2565

ครม.เห็นชอบ “ยกเว้นภาษีเงินได้” ประโยชน์จาก โครงการรัฐ ปี 2565 เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับประชาชนทั่วไป

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มใช้สิทธิ มี.ค. 2566

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 7 มี.ค. 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ช่วยค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มใช้สิทธิ มี.ค. – เม.ย. 2566

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 7 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รัฐบาลช่วยค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่านครม. แล้ว เริ่ม ก.พ. – ก.ย. 2566

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่าน ครม. แล้ว แจกคนละ 5 สิทธิ์ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566 รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ถึง ต.ค. 2565

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เริ่ม 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน อ่านต่อ

ทั่วไป

ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุด ต.ค. 65

ครม. เห็นชอบ ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดเดือนตุลาคม 65 รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)