Tag: เราเที่ยวด้วยกัน.com

ทั่วไป

วิธีจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 ปี 2566

วิธีจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 จองใช้สิทธิได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

จองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม 2566

จองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5 เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 5

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับประชาชนทั่วไป

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เริ่มวันอังคารที่ 7 มีนาคม แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มใช้สิทธิ มี.ค. 2566

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 7 มี.ค. 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รวม 560,000 สิทธิ์ช่วยค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มใช้สิทธิ มี.ค. – เม.ย. 2566

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 7 มีนาคม ถึง 27 เมษายน 2566 แจกคนละ 5 สิทธิ์ รัฐบาลช่วยค่าที่พัก 40% วอยเชอร์ 600 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ถึง ต.ค. 2565

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เริ่ม 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน อ่านต่อ

ทั่วไป

“เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” ศบศ.เห็นชอบเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ

ศบศ.มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” อีก 1 ล้านสิทธิ และขยายเวลาโครงการออกไปเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 อ่านต่อ

ทั่วไป

‘เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย’ เปิดจอง 24 ก.ย. 2564

‘เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย’ เริ่มเปิดจองเฟสใหม่ 24 ก.ย. 64 เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 ภาครัฐช่วยสนับสนุนค่าที่พักและแพ็คเกจทัวร์ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)