Tag: เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ลงทะเบียน

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ถึง ต.ค. 2565

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เริ่ม 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน อ่านต่อ

ทั่วไป

ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุด ต.ค. 65

ครม. เห็นชอบ ขยายสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดเดือนตุลาคม 65 รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ อ่านต่อ

ทั่วไป

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่ม 16 มิ.ย. 2565

ครม.รับทราบมติ ศบศ.จัดโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย หลังมีเงินเหลือ 4,000 ล้านบาท คาดให้สิทธิ์ 1-1.5 ล้านราย เริ่ม 16 มิ.ย. 2565 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)