Tag: เราชนะ

ทั่วไป

เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ‘เราชนะ’ คนขายทำอย่างไรดี?

เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ‘เราชนะ’ เพราะฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือประทับตรา อ่านต่อ

ทั่วไป

เช็กวันโอนเงินเราชนะงวดแรก เงินเข้าแล้ววันนี้!

ครม. ได้กำหนดวันโอนเงินเราชนะ จำนวน 2,000 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิทุกคนภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ได้รับสิทธิสามารถ เช็กวันโอนเงินเราชนะงวดแรก ได้ในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เข้าแอป ‘เป๋าตัง’ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราชนะ.com รอบใหม่ รับเงินช่วยเหลือ 7,000 บาท

ลงทะเบียนเราชนะ.com รับวงเงินสนับสนุน 7,000 บาท ขยายเวลาใช้เงินถึง 30 มิ.ย. 64 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com อ่านต่อ

ทั่วไป

เราชนะตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

  • ผู้ลงทะเบียน เราชนะ.com สามารถ เช็คสิทธิเราชนะ ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ 7,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ทันที หลังได้รับ SMS แจ้งเตือน

อ่านต่อ

ทั่วไป

‘เราชนะ’ ไม่จ่ายเป็นเงินสด ดูวิธีรับเงินช่วยเหลือ

ครม. อนุมัติมาตรการช่วยเหลือโครงการ ‘เราชนะ’ แจกเงินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ลงทะเบียน www.เราชนะ.com เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 6.00 น. ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ อ่านต่อ

ทั่วไป

เคยลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ยังลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ได้ไหม?

กระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์กรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่เคยได้รับเงินเยียวยา ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ไปแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนรับเงินบรรเทาทุกข์ของโครงการ ‘เราชนะ’ ได้ อ่านต่อ

ทั่วไป

ลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com รับเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท เคยลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ก็ยังมีสิทธิ ลงทะเบียนเราชนะ ได้ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)