Tag: เยียวยาลูกจ้าง

ทั่วไป

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 รับเงินเยียวยา กรณีว่างงาน

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ลูกจ้าง ม.33 รับเงินเยียวยา กรณีว่างงาน สามารถยื่นรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)