Tag: เบี้ยประกัน

ลดหย่อนภาษี

ค่าเบี้ยประกันชีวิต ผู้ชาย vs ผู้หญิง ใครแพงกว่า?

สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแพงกว่าผู้หญิง ไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำทางเพศ หรือความไม่เท่าเทียมกัน แต่ยังมีปัจจัยของอายุ และความเสี่ยงด้านอาชีพเกี่ยวข้องด้วย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)