Tag: เงินเดือน ส.ส.

งบประมาณ

‘เงินเดือนนายกรัฐมนตรี’ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เท่าไหร่?

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเงินเดือน 75,590 + เงินประจำตำแหน่ง 50,000 รวมประมาณ 125,590 บาทต่อเดือน อ่านต่อ

งบประมาณ

เงินเดือนและสวัสดิการ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้รับ

พาผู้เสียภาษีไปดูเงินเดือนและสวัสดิการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะได้รับกันบ้าง มาดูกันดีกว่าว่า ผู้แทนราษฎรที่เราเลือกให้เป็นตัวแทนของเราในสภานั้น ได้รับเงินเดือนกันเท่าไหร่? และได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)