Tag: เงินคืนภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นขอคืนภาษีแล้ว เพราะเหตุใดจึง ยังไม่ได้เงินคืนภาษี?

ยังไม่ได้เงินคืนภาษี หรือได้เงินคืนภาษีช้ากว่าที่คิดอาจเป็นเพราะไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย หรือไม่รู้ตัวว่าถูกสรรพากรเรียกขอเอกสาร อ่านต่อ

ข่าวภาษี

กรมสรรพากรเร่ง คืนภาษี 2564 ไปแล้วกว่า 78 %

กรมสรรพากรเร่ง คืนภาษี 2564 สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ผู้ที่ขอคืนไปแล้ว 1,679,208 แบบ สูงถึง 78% จำนวนเงินที่คืนให้แล้ว 15,426 ล้านบาท อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายชื่อพรรคการเมือง 2564 ที่ผู้เสียภาษีบริจาคภาษีได้

รายชื่อพรรคการเมือง จำนวน 84 พรรคการเมือง พร้อมรหัสพรรค โดย กรมสรรพากร สำหรับการอุดหนุนภาษีเมื่อยื่นภาษีประจำปีภาษี 2564 เรียงลำดับตามตัวอักษร อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินคืนภาษี ของเรา อยู่ในสถานะไหนแล้ว?

เงินคืนภาษี สามารถขอได้ 2 ช่วงระยะเวลา คือ ขอคืนเงินภาษีหลังยื่นภาษีทันที และ ขอคืนหลังครบกำหนดยื่นภาษี (ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นภาษี) อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรรพากรจ่ายเงินคืนภาษีแล้ว 2.8 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากรเปิดเผยว่าได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2562 ที่เริ่มยื่นกันตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้คืนภาษีไปแล้วเป็นจำนวน 94% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งหมด อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรการันตี ยื่นภาษี 2562 ออนไลน์ ได้เงินคืนภาษีใน 3 วัน

หากทำการยื่นภาษีประจำปี 2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ยื่นภาษีออนไลน์)ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค – 8 เม.ย 2563 และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีผ่านพร้อมเพย์ ภายใน 3 วัน อ่านต่อ

ทั่วไป

สภาษี รวมพลคนเสียภาษี : ถ้าภาษีออกแบบได้

สภาษี วาระที่ 1 ถ้าภาษีออกแบบได้ หลังจาก iTAXpayer ร่วมกันออกแบบภาษีในอุดมคติของแต่ละคน iTAX ได้สรุปข้อเสนอ ที่ทำให้ผู้เสียภาษีจะยินดีจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

ทั่วไป

สรรพากรคืนภาษีช้า กับเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

เงินคืนภาษีถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้เสียภาษี และเงินคืนภาษีไม่ใช่โบนัสที่ได้รับจากรัฐบาลหรือกรมสรรพากร แต่เงินคืนภาษีที่คุณจะได้รับมาจากการที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีภาษีมากกว่าจำนวนภาษีที่คุณต้องจ่ายจริงนั่นเอง อ่านต่อ

ทั่วไป

ว่าด้วยการ ขอเงินคืนภาษี

การขอเงินคืนภาษี เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถทำได้หากถูก หักภาษี ณ ที่จ่าย ระหว่างปีไปมากกว่าค่าภาษีที่ต้องจ่ายจริงเมื่อคำนวณภาษีเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)