Tag: เครดิตเทอม

ทั่วไป

ห้ามเอาเปรียบรายเล็ก เครดิตเทอม สูงสุด 30-45 วัน เริ่มบังคับ 16 ธ.ค. 64

เครดิตเทอม สูงสุดไม่เกิน 45 วัน ห้ามเอาเปรียบรายเล็ก มีผลบังคับใช้ 16 ธันวาคม 2564 หากพบมีการฝ่าฝืนโดนปรับ 10% ของรายได้ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)