Tag: เขตเลือกตั้ง

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 เขต (สส. 5 คน)

พระนครศรีอยุธยา มี ราษฎร 818,255 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 5 เขต มี สส.ได้ 5 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นนทบุรี ทั้ง 8 เขต (สส. 8 คน)

นนทบุรี มี ราษฎร 1,285,637 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 8 เขต มี สส.ได้ 8 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นครสวรรค์ ทั้ง 6 เขต (สส. 6 คน)

นครสวรรค์ มี ราษฎร 1,026,840 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 6 เขต มี สส.ได้ 6 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นครปฐม ทั้ง 6 เขต (สส. 6 คน)

นครปฐม มี ราษฎร 910,330 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 6 เขต มี สส.ได้ 6 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ชัยนาท ทั้ง 2 เขต (สส. 2 คน)

ชัยนาท มี ราษฎร 317,948 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 2 เขต มี สส.ได้ 2 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นครราชสีมา ทั้ง 16 เขต (สส. 16 คน)

นครราชสีมา มีราษฎร 2,625,139 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตเลือกตั้งสูงสุดของภาคอีสาน โดยมี 16 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 16 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต (สส. 33 คน)

กรุงเทพมหานคร มีราษฎร 5,394,910 คน ป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตเลือกมากที่สุด โดยมี 33 เขตเลือกตั้ง มี สส. แบบแบ่งเขตได้ถึง 33 คน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)