Tag: เขตเลือกตั้ง 2566

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ปทุมธานี ทั้ง 7 เขต (สส. 7 คน)

ปทุมธานี มี ราษฎร 1,191,386 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 7 เขต มี สส.ได้ 7 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นครนายก ทั้ง 2 เขต (สส. 2 คน)

นครนายก มี ราษฎร 258,980 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 2 เขต มี สส.ได้ 2 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 กำแพงเพชร ทั้ง 4 เขต (สส. 4 คน)

กำแพงเพชร มี ราษฎร 707,173 คน เมื่อเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส.แบบแบ่งเขตหนึ่งคน ทำให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ได้เป็น 4 เขต มี สส.ได้ 4 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 อุดรธานี ทั้ง 10 เขต (สส. 10 คน)

อุดรธานี มีราษฎร 1,555,465 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 5 ของประเทศ โดยมี 10 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 10 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 บุรีรัมย์ ทั้ง 10 เขต (สส. 10 คน)

บุรีรัมย์ มีราษฎร 1,574,704 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 5 ของประเทศ โดยมี 10 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 10 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 นครศรีธรรมราช ทั้ง 10 เขต (สส. 10 คน)

นครศรีธรรมราช มีราษฎร 1,542,158 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 5 ของประเทศ โดยมี 10 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 10 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 เชียงใหม่ ทั้ง 10 เขต (สส. 10 คน)

เชียงใหม่ มีราษฎร 1,630,907 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 5 ของประเทศ โดยมี 10 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 10 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 ชลบุรี ทั้ง 10 เขต (สส. 10 คน)

ชลบุรี มีราษฎร 1,572,157 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 5 ของประเทศ โดยมี 10 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 10 คน อ่านต่อ

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 อุบลราชธานี ทั้ง 11 เขต (สส. 11 คน)

อุบลราชธานี มีราษฎร 1,860,843 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 2 ของภาคอีสาน โดยมี 11 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 11 คน อ่านต่อ

วิเคราะห์

เขตเลือกตั้งภาคเหนือ 2566 ทั้ง 9 จังหวัด รวม 37 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัด รวมได้ 37 เขตเลือกตั้ง โดยเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภาคเหนือ (10 เขตเลือกตั้ง) อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)