Tag: เขตเลือกตั้งอุดร

ทั่วไป

เขตเลือกตั้ง 2566 อุดรธานี ทั้ง 10 เขต (สส. 10 คน)

อุดรธานี มีราษฎร 1,555,465 คน เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเขตอันดับ 5 ของประเทศ โดยมี 10 เขตเลือกตั้ง มี สส.แบบแบ่งเขตได้ถึง 10 คน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)