Tag: เขตเลือกตั้งภาคใต้

วิเคราะห์

เขตเลือกตั้งภาคใต้ 2566 ทั้ง 14 จังหวัด รวม 60 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด นับรวมได้ 60 เขตเลือกตั้ง โดยนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งมากที่สุดในภาคใต้ (10 เขตเลือกตั้ง) อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)