Tag: เก็บภาษีออนไลน์

ทั่วไป

นายกฯ เร่งสรรพากร ออกกฎหมาย E-Business เก็บภาษีออนไลน์ข้ามชาติ

ร่าง พ.ร.บ การจัดเก็บภาษีผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษี E-Business) อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และน่าจะผ่านการพิจารณาจากสภาฯ และออกกฎหมายได้ในปี 2563 อ่านต่อ

ประกาศกฎหมายภาษี

กรมสรรพากร เปิดโอกาส ร้านค้าออนไลน์เข้าระบบภาษี

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบภาษีก่อนที่ พ.ร.บ.เก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์ จะบังคับใช้ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)