Tag: อัตราค่าแรงขั้นต่ำ

ทั่วไป

ค่าจ้างขั้นต่ำ 2566 แยกตามพื้นที่ 77 จังหวัด

ค่าจ้างขั้นต่ำ 2566 แยกตามพื้นที่ 77 จังหวัดในไทย อัพเดตล่าสุด อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) อ่านต่อ

ทั่วไป

อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ใหม่ เริ่มใช้บังคับแล้ว 1 ต.ค. 2565

อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 2565 ใหม่ มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 อัพเดตล่าสุด 9 อัตราแบ่งตามพื้นที่ ต่ำสุด 328 บาท สูงสุด 354 บาท อ่านต่อ

ทั่วไป

ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ (Update ล่าสุด 2565)

ค่าจ้างขั้นต่ำ อัตราใหม่ 2565 อัพเดตล่าสุด เริ่มใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) อ่านต่อ

ทั่วไป

ค่าจ้างขั้นต่ำ 2565 (เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565)

ค่าจ้างขั้นต่ำ 2565 แยกตามจังหวัดในไทย อัพเดตล่าสุด อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) อ่านต่อ

ทั่วไป

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 แยกตามจังหวัดในไทย

ค่าแรงขั้นต่ำ 2565 แยกตามจังหวัดในไทย อัพเดตล่าสุด สูงสุด 354 บาท ตาม ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)